Week van Gebed

21 Jan 2019 - 19:15 26 Jan 2019 - 19:15

Bodegraven - De Christelijke Kerken van Bodegraven bidden in de week van gebed, van maandag 21 januari tot en met zaterdag 26 januari, samen voor recht en gerechtigheid en solidariteit met armen en buitengesloten medemensen. Het thema is gekozen door de kerken in Indonesië. Zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Een ervaring die wij misschien ook in ons dagelijks leven delen.

De gebedsbijeenkomsten worden gehouden dagelijks van 19.15 uur tot 19.50 uur en hebben de sfeer van de betreffende kerk of geloofsgemeenschap. Info: www.weekvangebed.nl

Maandag 21 januari: Hervormd Bodegraven Dorpskerk, op de Markt
Dinsdag 22 januari: Pinkstergemeente Morgenstond Salvatorkerk, Vrije Nesse
Woensdag 23 januari: St. Willibrordus Geloofsgemeenschap St. Willibrorduskerk, Overtocht
Donderdag 24 januari: Prot. wijkgemeente Emmaüs Lutherkerk, Marktstraat
Vrijdag 25 januari: Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ichtuskerk, Stationsweg
Zaterdag 26 januari: Gereformeerde Gemeente, Bethelkerk, Dronensingel

 Iedereen is van harte welkom bij deze bijeenkomsten. De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en MissieNederland en wordt in heel Nederland gehouden.