Cursus psychische- en verslavingsproblemen

31 Jan 2019 - 19:00

Gouda - Kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van verslaafde ouders, vaak afgekort tot KOPP/KVO, merken veel van de problemen van hun ouders. In de KOPP/KVO cursus leren zij wat de ziekte van hun ouder inhoudt, en hoe zij er mee om kunnen gaan. Dit om te voorkomen dat de kinderen zelf problemen ontwikkelen. De kinderen kunnen onderling ervaringen uitwisselen en elkaar tips geven. Ook krijgen ze uitleg over verschillende psychiatrische diagnoses en over verslaving.De eerste groep voor 8-12-jarigen start op woensdagmiddag 23 januari in Leiden en in op donderdagmiddag 31 januari in Gouda. De cursus is bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar die een ouder hebben met psychische- en/of verslavingsproblemen. Info  www.rivierduinen.nl/agenda.

Praktische informatie

De KOPP/KVO cursus bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten. Zowel ouders als verwijzers kunnen de kinderen aanmelden. Vooraf vindt een kennismakingsgesprek plaats waarbij afspraken worden gemaakt over het vervolgtraject. Er is ook een eindgesprek.

 

Locaties:

·         Sandifortdreef 19, Leiden

·         Boelekade 19, Gouda

Voor vragen of aanmelden: bel 071 890 8888 of mail naar preventie.kinderenenjeugd@rivierduinen.nl. De organisatie is in handen van GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd.