Gemeente gaat kwart energieverbruik opwekken met zonnepanelen

06-12-2018 Bodegraven-Reeuwijk - De 2.200 zonnepanelen die de gemeente op het dak van een Bodegraafs verpakkingsbedrijf gaat plaatsen, gaan vanaf 2020 een kwart van het gemeentelijke stroomverbruik leveren. De stroom wordt gebruikt in bijvoorbeeld het gemeentehuis en andere gebouwen van de gemeente, door lantaarnpalen, rioolpompen en gemalen. De investering van 680.000 euro wordt gefinancierd via de Stichting Klimaatneutraal

Bodegraven-Reeuwijk 2035.

Er is voor de komende 15 jaar een SDE subsidie toegezegd. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van de werkelijk opgewekte hoeveelheid energie. De opbrengst van de SDE subsidie samen met de besparing op de energie die niet hoeft te worden ingekocht, is in principe ruim voldoende om de jaarlijkse last van de investering van het hele project te dekken. Na 15 jaar is de gehele installatie terugverdiend.

De gemeenteraad moet nog toestemming geven voor het project en bereidt het raadsbesluit 12 december voor in de commissie Bestuur en Financien.