Beeldkwaliteit Weideveld wel, niet of een beetje te handhaven

01-12-2018 Bodegraven-Reeuwijk - De leden van raadadviescommissie Ruimte praten woensdag 12 december over het handhavingsbeleid in de wijk Weideveld. De keuze is tussen streng handhaven, niet handhaven of een tussenvorm. In de koopovereenkomsten is opgenomen dat de bewoners de opgeleverde beplanting ten behoeve van erfafscheidingen moeten onderhouden en niet mogen weghalen. Als ze dat wel doen mag de gemeente een

boete innen die kan oplopen van 50.000 euro tot 100.000 euro.

Diverse inwoners van Weideveld hebben geklaagd bij het wijkteam omdat er volgens hen naar willekeur werd gehandhaafd en gedoogd door de gemeente. Een afvaardiging van de gemeenteraad heeft 26 september een bezoek gebracht aan de wijk om de situatie te bekijken.

Na het bezoek aan Weideveld is en aantal inwoners meegegaan naar de raadszaal en heeft daar informeel met de leden van de commissie Ruimte en de wethouders gesproken. Uit het gesprek werd duidelijk dat de inwoners duidelijkheid willen over het handhavingsbeleid van de gemeente.

Verder is er gesproken over het systeem van warmte en koude opslag. Het systeem is diverse keren doorverkocht. De inwoners zijn op het moment niet zo tevreden over de afwikkeling van klachten door de huidige exploitant. Het college heeft toegezegd om in gesprek te gaan met de exploitant om de inwoners kracht bij te zetten.