Voorstel om duurzaamheidslening te verstrekken via Fonds Volkshuisvesting

01-12-2018 Bodegraven-Reeuwijk - De gemeente Bodegraven-Reeuwijk beschikt sinds 2016 over een Fonds Volkshuisvesting. Het Fonds Volkshuisvesting wordt gebruikt voor de financiering van de bouw van sociale huurwoningen maar ook om leningen te kunnen verstrekken aan starters, ouderen die hun huis willen aanpassen om thuis te kunnen blijven wonen en mensen die een restschuld moeten financieren.

Omdat per 1 januari 2018  een restschuldlening niet meer fiscaal aftrekbaar is, is de mogelijkheid om een restschuldlening af te sluiten bij de gemeente vervallen. Het college stelt voor om in de plaats daarvan de mogelijkheid te bieden om een lening te verstrekken aan mensen die hun huis willen verduurzamen en op die manier kunnen besparen op energiekosten.

Het Fonds Volkshuisvesting wordt gevoed door mensen die hun leningen terugbetalen en door projectontwikkelaars die de regeling om 20% sociale huurwoningen te bouwen afkopen. In Bodegraven-Reeuwijk geldt de regel dat 20% van het aantal nieuw te bouwen woningen een sociale huurwoning moet zijn. Wanneer dat niet binnen het nieuwbouwproject past, kan de projectontwikkelaar gebruik maken van een afkoopregeling en geld storten in het Fonds Volkshuisvesting zodat die sociale huurwoningen ergens anders gebouwd kunnen worden. Het college stelt voor om de rekenmethode voor de hoogte van de afkoopsom te wijzigen zodat het beter aansluit bij de doelstelling.

Het voorstel wordt 12 december besproken in de raadadviescommissie Ruimte. Deze vergadering is ook te volgen via internet en via TV- en Radio Bodegraven.

Bron foto: Duurzaam bouwloket Bodegraven-Reeuwijk