Gespreksavond over Verlies en Rouw

11 Nov 2018 - 19:30 29 Nov 2018 - 16:39

Woerden - Inloophuis ‘Leven met kanker’ te Woerden organiseert de Rouw Ontmoetingsgroep rondom verlies van een dierbare door welke oorzaak dan ook. De avond is voor iedereen die wil praten over de overleden persoon, en over de ervaringen in die roerige tijd rond het verlies, die behoefte heeft aan een luisterend oor, die ook graag wil horen hoe

anderen in een dergelijke situatie met bepaalde zaken en gevoelens omgaan en die handreikingen wil hebben hoe zij het leven weer kunnen leven zonder de ander.

Op dinsdagavond 11 december. Inloophuis ‘Leven met kanker’ aan de Wilhelminaweg 12 te Woerden. Het programma begint om 19.30 uur en duurt tot circa 21.00 uur. Om de Informatiebijeenkomst bij te wonen is het nodig zich aan te melden want er kunnen maximaal tien mensen deelnemen. Dit kan per telefoon: 06-14004496, per e-mail via info@inloophuislevenmet kanker.nl