CDA wil verenigingen het lage OZB-tarief laten betalen

28-11-2018 Bodegraven-Reeuwijk - Het CDA vraagt of het college bereid is om de OZB verordening aan te passen en sportclubs, scoutingverenigingen, speeltuinverenigingen, dorps-en buurthuizen en andere ANBI en SBBI’s onder het lage OZB tarief voor woningen te brengen. De belastingverordeningen worden 12 december besproken in de commissie

bestuur en financiën.

Op 15 november j.l. heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen waardoor gemeenten de mogelijkheid krijgen om het lage in plaats van het hoge OZB-tarief voor niet-woningen te hanteren voor vrijwilligersorganisaties. CDA-fractievoorzitter Jan Vergeer heeft daarom schriftelijke vragen ingediend om dit ook in onze gemeente in te voeren. “Vrijwilligersorganisaties verdienen dit steuntje in de rug” aldus Vergeer, “ze zijn zo ontzettend belangrijk voor onze lokale gemeenschap!”.

Overigens weet hij nog niet hoeveel vrijwilligersorganisaties een eigen pand hebben. Hij verwacht dat het de gemeente uiteindelijk niet zo heel veel gaat kosten. Een vereniging die een eigen pand heeft en dat ook zelf gebruikt, betaalt in 2018 0,2651% eigenarenbelasting en 0,2048% gebruikersbelasting in Bodegraven-Reeuwijk. Indien de verordening wordt aangepast hoeft de vereniging alleen nog 0,1485% eigenarenbelasting te betalen.