Opnieuw verkeersveiligheidslabel voor Pr. Beatrixschool

08-11-2018 Bodegraven Wethouder Inge Nieuwenhuizen reikte op donderdag 8 november het verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF uit aan Astrid Sloof, directeur van de Prinses Beatrixschool.

De school verdiende het verkeers-veiligheidslabel voor haar structurele inzet op verkeerseducatie en verkeersveiligheid in en rondom het schoolgebouw.

De Prinses Beatrixschool is getoetst op de vier pijlers van het programma:

-theoretische en praktische verkeerseducatie, waaronder fietslessen voor de kinderen
-een structurele en planmatige organisatie
-communicatie met ouders
-een veilige schoolomgeving en schoolhuisroutes
 
De Prinses Beatrixschool heeft zich in oktober 2010 aangemeld voor deelname aan SCHOOL op SEEF. In september 2015 is het verkeersveiligheidslabel voor de eerste keer uitgereikt aan de school. Het verkeersveiligheidslabel is drie jaar geldig en is nu voor de tweede keer toegekend aan de Prinses Beatrixschool.

Het verkeersveiligheidslabel wordt toegekend door de Commissie Certificering SCHOOL op SEEF. Het certificaat is drie jaar geldig. Hierna dient de school opnieuw een verzoek voor het verkeersveiligheidslabel in te dienen. Een onafhankelijke adviseur bezoekt de school en verricht de toetsing. Na een positief resultaat reikt de gemeente het label uit.