Extra gemeenteraadsvergadering over huisvesting arbeidsmigranten

07-11-2018 Bodegraven-Reeuwijk - De gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk vergadert op woensdag 14 november om 20.00 uur in het gemeentehuis over de ontstane onduidelijkheid rondom huisvesting arbeidsmigranten. De raadsvergadering wordt ook live uitgezonden op TV en Radio Bodegraven. Klik hier voor de agenda.

Het presidium van de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk, bestaande uit alle fractievoorzitters, heeft gisterenavond overlegd. Uitkomst daarvan is dat het oorspronkelijke raadsvoorstel wordt besproken in een extra gemeenteraadsvergadering op woensdag 14 november.

De fractievoorzitters hebben uitgesproken dat zij op deze manier de ontstane situatie zo snel als mogelijk met een raadsbesluit willen doorbreken. Hiermee komt er dan op korte termijn een einde aan de onduidelijkheid die er nu o.a. is voor de kopers van het plan Vrijeveld. De diverse fracties gaan de komende week in overleg om hun eigen standpunten te gaan bepalen. Dit kan betekenen dat zij het voorliggende besluit kunnen verwerpen, ongewijzigd kunnen vaststellen of kunnen aanpassen.

640 arbeidsmigranten op Groote Wetering II lijkt van de baan
Drie van de vijf coalitiepartijen, CDA, VVD en CU, hebben aangegeven niet voor de huisvesting van 640 arbeidsmigranten op Groote Wetering II te zijn. Daarmee lijkt dit plan van de baan. Samen hebben zij een meerderheid in de raad, 13 van de 23 zetels.

Behalve de VVD en CU hebben ook D66 en de SGP een reactie geschreven op hun website. Ze geven aan meer tijd te willen nemen voor gedegen besluitvorming. De VVD geeft aan juist snel een besluit te willen nemen om de inwoners niet langer in onzekerheid te laten.

Voor GroenLinks staat voorop dat de huisvesting voor arbeidsmigranten moet verbeteren. Ten tweede wil GroenLinks dat er meer woningen beschikbaar komen voor starters. Ten derde wil GroenLinks ervoor zorgen dat de gemeente niet langer bedrijven tegemoet komt die geen duurzame relatie willen opbouwen met hun werknemers en die niet duurzaam produceren.

Fractievoorzitter Reinoud Doestchot zegt:"De wereld van veel arbeidsmigranten in Bodegraven-Reeuwijk wordt namelijk beheerst door uitzendbureaus die 0-uren contracten aanbieden en die banden hebben met werkgevers of pandjesbazen, waardoor er dubbel of zelfs driedubbel wordt verdiend aan de arbeidsmigrant. Nu het plan Groote Wetering van de baan lijkt, kunnen we gaan bedenken welk soort werkgelegenheid we in Bodegraven-Reeuwijk willen hebben en welke huisvesting daarbij past. De gemeente kan dan bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen, faciliteren waar dat nodig is."

De standpunten van Burgerbelangen en de PvdA zijn nog niet gepubliceerd.