Gasloos bouwen waardoor minder CO2 uitstoot

06-11-2018 Bodegraven-Reeuwijk - De derde monitor Fysieke Leefomgeving is uitgebracht en wordt op 14 november in de commissie Ruimte besproken. Via de monitor volgt de gemeente Bodegraven-Reeuwijk de ontwikkelingen rondom de fysieke leefomgeving en stuurt deze waar nodig bij. De monitor fysieke leefomgeving illustreert voor het eerst informatie over bodem, lucht, geluid en vliegverkeer.

Vooral m.b.t. Schiphol is er veel inzet gepleegd via deelname aan de bewustwordingscampagne “Geef Stilte een Stem”, met eigen geluidmetingen en mey bestuurlijke deelname aan de Omgevingsraad Schiphol.

Onlangs is portefeuillehouder Jan Leendert van den Heuvel ook benoemd tot lid van het college van advies. Het college van advies is een adviesorgaan voor de bewindslieden van het ministerie van infrastructuur en waterstaat.

Gasloos bouwen
De gemeentelijke woningbouwprojecten blijven zo veel als mogelijk op koers: er zijn en worden daarin veel woningen gerealiseerd. Doel is om tussen 2015 en 2029 bijna 2.200 huur- en koopwoningen te realiseren. In de periode 2015-2017 zijn meer dan 450 woningen opgeleverd, waaronder 100 sociale huurwoningen waarmee de realisatie van sociale huurwoningen op schema liggen. Er is van 2019 t/m 2024 een behoorlijk aantal middeldure en dure huurwoningen voorzien. Hier moet nog meer inzet gepleegd worden om de ambitie uit de woonvisie van 200 woningen in dit segment te halen. Het aandeel sociale huurwoningen in het programma van 2015 t/m 2024 is 19,7%, overeenkomstig de doelstelling van 20%.

Ondanks de toename van het aantal woningen neemt de Co2 uitstoot niet evenredig toe. Dat komt doordat steeds meer nieuwbouw zonder gasaansluiting wordt opgeleverd. Het aantal zonnepanelen in de gemeente wordt geïnventariseerd, zodat hier ook een ijkpunt ontstaat. Recent zijn onder andere op de bedrijfsdaken van Vepo Cheese en Zalencentrum de Brug zonnepanelen gerealiseerd.

Voor het Centrum van Bodegraven wordt het bestemmingsplan herzien op de regeling kamerbewoning, de centrumvisie en het gebied Overtocht/Doortocht.

Fietsverkeer

Er is gaat veel aandacht uit naar de uitvoering van de maatregelen voor het fietsverkeer uit het fietsplan, zoals de realisatie van rode fietssuggestiestroken, aanpassingen rond de rotondes in 2019 en voorbereiding van de aanpassingen van de verkeerslichteninstallaties op de Goudseweg in Bodegraven.