Afscheid Zusters Franciscanessen

11 Nov 2018 - 11:00

Bodegraven - Met een plechtige Eucharistieviering in de Willibrorduskerk aan de Overtocht wordt afscheid genomen van Zuster Mariette van der Wiel en Zuster Antoine van Rossum, die resp. 60 en 46 jaar in Bodegraven hebben gewoond en

gewerkt. Zij vertrekken naar hun moederklooster Alverna te Aerdenhout. Met hun vertrek komt een einde aan 145 jaar aanwezigheid in Bodegraven van de Zusters Franciscanessen van Aerdenhout die begon in het pensionaat en klooster aan de Overtocht, waar de oude zustertuin nog herinnert aan het toenmalige kloostercomplex.

Op zondag 11 november om 11.00 uur. Na de viering is in de Doortocht ( voormalig parochiehuis) een feestelijke bijeenkomst en bestaat de gelegenheid om van de zusters afscheid te nemen.