Oproep aan college tot heroverweging migrantenhuisvesting

03-11-2018 Bodegraven-Reeuwijk - Na de inspraakavond op 31 oktober j.l. over huisvesting van 650 arbeidsmigranten op Groote Wetering II en 300 aan de Duitslandweg in Bodegraven, hebben CDA, VVD en CU laten weten geen voorstander te zijn van het plan dat het college 24 oktober naar buiten bracht. De besluitvorming door de gemeenteraad is uitgesteld

om de raadsleden tijd te geven om meer informatie in te winnen. Maar daardoor blijven de bewoners van Weideveld en de toekomstige bewoners van Vrijeveld nog langer in onzekerheid.

Oproep VVD aan college
De VVD wil dat er nu op korte termijn meer duidelijkheid komt over de locatie Groote Wetering, en roept het college op om de plannen met betrekking tot de locatie te heroverwegen en hier op zeer korte termijn over te communiceren.

Fractievoorzitter Willem Zuyderduyn licht de oproep toe: “Het thema leeft enorm in het dorp. Dat zagen we niet alleen op de inspraakavond, maar ook daarbuiten. De raadsleden hebben de afgelopen dagen veel reacties ontvangen, zowel per mail als ook telefonisch. Mensen zijn oprecht bezorgd. Aanvankelijk was het de bedoeling om een spoeddebat aan te vragen, maar dat bleek om diverse redenen niet snel genoeg te realiseren. Daarom is het verzoek nu bij het college gedaan om snel duidelijkheid te verschaffen.”

Bij de inspraak heeft de burgemeester aangegeven hoe het proces verder zou verlopen: er zou meer tijd worden uitgetrokken voor het vervolg. Diverse uitlatingen in de media brachten echter nieuwe onrust, en inwoners voelen zich weggezet en niet serieus genomen. Zuyderduyn: “Het is jammer dat de communicatie niet is verlopen zoals de gemeente had bedacht, maar dat lossen we niet op door de hete aardappel vooruit te schuiven.”

Bron foto: website van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Lees ook: Raadbesluit uitgesteld tot na gesprekken met inwoners