Brand in nieuw geopende brandweerkazerne in Nieuwerbrug ...

06-10-2018 Nieuwerbrug -Zaterdagmiddag werd de nieuwe brandweerkazerne in Nieuwerbrug officieel in gebruik genomen. En de brandweermanschappen konden het toch niet laten om een vuurtje te stoken bij de openingshandeling. Deze multifunctionele uitbreiding was hard nodig omdat de oude situatie niet meer voldeed aan de eisen van onder meer veiligheid en er geen ruimte was voor oefeningen en evaluatie na een uitruk.

Omdat de gemeente zo min mogelijk gebouwen in eigendom wil houden heeft Brandweer Hollands Midden de kazerne gekocht tegen boekwaarde en de grond tegen de prijs die wordt gehanteerd voor maatschappelijke doelen

De brandweer in Nieuwerbrug bestaat uit 20 vrijwilligers waarvan 3 “opstappers” die aangesloten zijn bij een ander corps maar wel in Nieuwerbrug wonen/werken en 3 manschappen in opleiding. De oude brandweerauto van Nieuwerbrug uit 1956 is terug gevonden in Limburg en heeft ook een plaatsje gevonden bij de nieuwe kazerne en zal door vrijwilligers worden opgeknapt.