Meer grip op huisvesting Poolse arbeidsmigranten

05-10-2018 Bodegraven - De gemeente gaat de huisvestingsverordening aanpassen zodat panden niet meer zonder vergunning opgesplitst mogen worden voor de verhuur aan arbeidsmigranten. Het besluit over de wijziging wordt 10 oktober voorbereid in de commissie Ruimte. Dit is een van de maatregelen om de overlast die veroorzaakt wordt door met name Poolse arbeidsmigranten in het centrum van Bodegraven te verminderen.

Daarnaast zal de verordening toeristenbelasting worden aangepast en is de gemeente op zoek naar alternatieve woonruimte in de vorm van een Polenhotel buiten het centrum. De wijziging van de verordening toeristenbelasting wordt 10 oktober voorbereid in de commissie Bestuur en Financien.

Wat vinden Poolse arbeidsmigranten er zelf van
Jan Kowalski en Anna Nowak zijn arbeidsmigranten en wonen in Bodegraven. Ze willen daar graag een toekomst opbouwen en beter integreren. Jan denkt dat een Polenhotel een goede oplossing kan zijn voor arbeidsmigranten die tijdelijk in Nederland komen werken. Problemen kunnen voorkomen worden door informatie over de Nederlandse gebruiken in de Poolse taal aan te bieden en door een huismeester aan te stellen die er op toeziet dat de huisregels worden nageleefd. Hij vraagt zich wel af of die huisvesting wel betaalbaar is.

Nederlands leren
Jan werkt al sinds 2003 in Nederland. Bij zijn huidige werkgever werkt hij uitsluitend met Nederlandse collega’s, alleen zijn baas spreekt behalve Nederlands een klein beetje Engels. Om als heftruckchauffeur met zijn collega’s te kunnen werken was hij genoodzaakt om Nederlands te leren en spreekt dat nu goed. Hij heeft Nederlands geleerd door samen met zijn baas de krant te lezen en naar Nederlandse tv-programma’s te kijken.

Gebrek aan informatie

Anna woont met haar Poolse man en kind van 3 jaar in een koophuis. Ze spreekt Nederlands maar niet zo goed als Jan. Haar werk bestaat uit het verpakken van kaas. Ze heeft behalve Nederlandse ook Poolse collega’s waar ze mee kan praten. Ze wil zich graag verder ontwikkelen, beter Nederlands leren en een baan zoeken met meer uitdaging. Doordat ze de krant niet leest is ze niet zo goed op de hoogte van de activiteiten die in de gemeente georganiseerd worden. Ze weet bijvoorbeeld niet dat er in Bodegraven taalcoaches zijn en van bureau Bousa en de OKE klas heeft ze ook nog nooit gehoord.

Gemeenteloket met Poolse voorlichter

Om Poolse arbeidsmigranten goed op weg te helpen zou er volgens Jan een gemeenteloket moeten komen waar een Poolse voorlichter aanwezig is die informatie kan verstrekken over taallessen, Huis van Alles, papierwinkel, huisvesting en andere voorzieningen. Jan heeft nog een tip. Wanneer de gemeente informatie huis-aan-huis wil verspreiden op papier:  “Doe het informatiemateriaal niet in een enveloppe, want die wordt altijd meteen weggegooid.”

Om de privacy van de geinterviewden te beschermen zijn de namen gefingeerd.

Een voorbeeld van een gemeente met een informatiepunt Polen (IPP) is Hillegom