Da Costaschool ontvangt predicaat Schooljudo school

03-10-2018 Bodegraven – Woensdagmorgen 3 oktober ontving directeur Frank Neerhof van de Da Costaschool het predicaat Schooljudo School, omdat de school tenminste voor 3 jaar deelneemt aan het schooljudoprogramma. De lessen op de Da Costaschool worden mede verzorgd door Eric Zwaan van Sportschool Goederaad. Verzekeraar Reaal is sinds juni 2018 partner van Schooljudo. Het komende schooljaar gaat Reaal

tien scholen ondersteunen, zodat zij kunnen deelnemen aan het waardevolle programma van Schooljudo. De eerste school in Nederland die vanuit Reaal ondersteund wordt is de Da Costaschool uit Bodegraven. Basisscholen hebben het momenteel financieel niet makkelijk. Door de bijdrage van Reaal kunnen veel leerlingen toch deelnemen aan het programma.

Sociaal emotionele ontwikkeling wordt een steeds belangrijkere pijler in het basisonderwijs. Maar waar halen scholen de tijd en expertise vandaan om dit te organiseren? Dit is vaak een lastige klus. Veelal worden hiervoor externe specialisten in huis gehaald, maar met teruglopende financiële middelen is het kwalitatieve aanbod lang niet altijd te betalen.

 
‘Lekker geregeld’
Bij Schooljudo zijn ze heel blij met de nieuwe samenwerking. Regiomanager Anne Rongen: “Ik spreek dagelijks schoolleiders die super enthousiast zijn over het Schooljudo-programma, maar uiteindelijk toch afzien van deelname om financiële redenen. De Da Costaschool wil graag met alle leerlingen deelnemen aan Schooljudo. Dat is een flinke investering. Het mooie is dat in Bodegraven naast Reaal, ook de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk financieel bijdraagt. Dat hebben de partijen samen lekker geregeld.” De Da Costaschool doet in ieder geval voor 3 jaar mee aan het waarde(n)volle Schooljudo-programma.

 
(School)judo als onderwijsmethodiek
In 1882 is judo bedacht als opvoedkundige onderwijsmethodiek door de Japanse pedagoog Jigoro Kano. Hij was ervan overtuigd dat de beoefening van judo zou leiden tot het worden van een sympatiek(er) mens in een gezond(er) lichaam. De eeuwenoude filosofie van het judo zoals door Kano is bedacht heeft Schooljudo omgezet in een moderne methodiek. Om judo in te zetten als filosofie, als spel om te werken aan de fysieke en sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Én aan de groepsdynamiek van een klas. Zeven Schooljudo-waarden staan binnen een doorlopende leerlijn centraal: vertrouwen, samenwerken, respect, beheersing, weerbaarheid, discipline en plezier. Door deze waarden uit te lichten op de judomat én in het klaslokaal maakt Schooljudo kind en klas krachtig.
 

► Directeur Frank Neerhof ontvangt uit handen van Eric Zwaan van Sportschool Goederaad het predicaat Schooljudo school.
 
► Groep 8 van de Da Costaschool zelf aan de slag tijdens de schooljudoles.