Herontwikkeling ‘Bunnik locatie’ Nieuwerbrug aan den Rijn

03-10-2018 Nieuwerbrug - De G. Van Doorn Groep B.V., A. Bunnik B.V., GREEN Real Estate B.V. en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ondertekenden op dinsdag 25 september 2018 diverse overeenkomsten voor de herontwikkeling van de ‘Bunnik locatie’ aan de Weijpoort in Nieuwerbrug.

 

Al jaren zetten verschillende partijen samen met de gemeente in op bedrijfsverplaatsing van Bunnik / Van Doorn Groep, gevestigd net buiten de dorpskern van Nieuwerbrug. De huidige bedrijfsopstallen worden in 2019 gesloopt. De locatie wordt getransformeerd naar een woningbouwlocatie met groene doorzichten. Wethouder Jan Leendert van den Heuvel: “Gezien het uiterst complexe en langdurige traject dat moest worden doorlopen, zijn wij buitengewoon tevreden. De herontwikkeling van deze locatie zal de uitstraling en leefbaarheid van dit deel van het lint langs de Oude Rijn sterk verbeteren”.

In 2019 beëindigt Bunnik de bedrijfsactiviteiten en start de sloop en sanering. Bunnik zet de bedrijfsactiviteiten voort op de Antonie van Leeuwenhoekweg in Alphen aan den Rijn. Deze locatie past bij de groeiambities van de Bunnik Groep die begin 2018 werd overgenomen door de Biggelaar Groep uit Velddriel. De Bunnik Groep is onder meer actief in de wegenbouw, milieutechniek, baggeren, groen en dienstverlening.

GREEN gaat aan de slag met de realisatie van maximaal 17 duurzame woningen en het openbare gebied. “Op deze bijzondere locatie wordt een fantastisch woonprogramma ontwikkeld ”, aldus Paul van der Eng namens GREEN.

Voor de herontwikkeling van de locatie is een bestemmingsplan opgesteld. Dit plan wordt eind 2018 aan de gemeenteraad voorgelegd.

De transformatie is mede mogelijk gemaakt door een RIF-subsidie uit de gemeenschappelijke regeling ‘De Oude Rijnzone’. Naast de transformatie van deze locatie heeft de regeling ook het reeds gerealiseerde en geopende Limespark aan de oostzijde van Bodegraven mogelijk gemaakt.