Vissterfte verwacht door verontreiniging na hevige regenbuien

08-08-2018 Bodegraven-Reeuwijk - Volgens het waterschap De Stichtse Rijnlanden is de kwaliteit van het water na een fikse regenbui slechter dan daarvoor. Dat komt omdat er straatvuil en rioolwater in de rivier of de plassen spoelt. Rioolwater komt via overstorten vanuit het riool in het oppervlaktewater. En straatvuil dat zich de afgelopen weken op straat heeft opgehoopt, kan in één keer in het water van singels en

sloten spoelen.

In beide gevallen daalt het zuurstofgehalte van het water dan plotseling en komen vissen in de problemen. Plaatselijk kan vissterfte optreden. Helaas is dit niet altijd te voorkomen volgens het waterschap.

Ziet u dode vissen drijven? Meld dit bij het Meldingsloket van het waterschap. Zij zorgen dat de dode vissen worden opgeruimd en dat, waar mogelijk, het water van vers, zuurstofrijk water wordt voorzien.