Geldprijs voor project "Gouda Stevige Stad"

05-07-2018 Gouda - De gemeente Gouda pakt de overlast door bodemdaling aan met het project Gouda Stevige Stad. Het project is door het Rijk aangewezen als voorbeeldproject voor een klimaatbestendige inrichting van Nederland. Hier is een geldprijs van €25.000 aan verbonden.

 

 De overlast door bodemdaling neemt in de binnenstad van Gouda langzaam maar zeker toe. Hierdoor blijven de kosten voor alle betrokkenen stijgen. De negatieve effecten worden versterkt door klimaatverandering. Om daar wat aan te doen, is het hoogheemraadschap van Rijnland samen met de gemeente Gouda aan de slag om een structurele aanpak voor de overlast te bedenken.

 In totaal zijn er acht voorbeeldprojecten (impactprojecten) benoemd, verspreid over Nederland. Bij de keuze is rekening gehouden met criteria als inhoudelijke kwaliteit en voorbeeldwerking. Gouda Stevige Stad is geselecteerd vanwege de wijze waarop bewoners en ondernemers worden betrokken. Het is de vierde keer dat er impactprojecten zijn benoemd vanuit het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie van Rijkswaterstaat. Het Stimuleringsprogramma loopt tot en met 2022.