Overeenkomst getekend voor natuurnetwerk Bodegraven Noord

05-07-2018 Bodegraven-Reeuwijk - Er is overeenstemming bereikt tussen de melkveehouders en Natuurmonumenten over de inrichting van een natuurnetwerk in de polder Bodegraven Noord. Na 40 jaar discussie tussen agrariërs en Natuurmonumenten over het omvormen van veeteelt- naar natuurgebied is er afgelopen woensdag eindelijk een procesafspraak gemaakt en ondertekend.
 

Balans tussen landbouwopgave en natuur
Wethouder Robért Smits tekende een contract met  LTO-Noord, Natuurmonumenten, de Stuurgroep Gouwe Wiericke en  Agrarische Natuurvereniging De Parmey. “Ër is nu een mooie balans tussen landbouwopgave en natuuropgave”: zei de wethouder afgelopen woensdag tijdens de raadsvergadering. Hij gaf de credits aan wethouder Jan Leendert van den Heuvel want die heeft in de vorige raadsperiode het proces helemaal voorbereid en werd in april 2016 geconfronteerd met boze boeren die hun tractoren geparkeerd hadden op het Raadhuisplein.

Minder afplaggen meer weidevogelgrasland

Er komt een natuurzone tussen de Reeuwijkse en de Nieuwkoopse Plassen, als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. De natuurzone gaat ook door Bodegraven Noord lopen. Natuurmonumenten is hier de eigenaar van de grond waarop naast weidevogels straks ook hooiland- en schraallandplanten een kans krijgen.

Voor de inrichting van dat stuk natuur was begin 2016 een schetsontwerp gepresenteerd, waar veel agrariërs in de polder moeite mee hadden. Zij boden aan om zélf een invulling van dit natuurgebied op te stellen. Dat plan ligt er nu. In dat plan wordt in plaats van 180 hectare nog maar 50 tot 60 hectare grond afgeplagd. Dat komt omdat de agrariërs bereid zijn om natuurvriendelijke oevers aan te leggen en weidevogelgrasland met veel bloemen en kruiden te beheren.

Lees ook Minder afplaggen voor natuur Bodegraven-Noord

Lees ook: Risico dat afplaggen een mislukking wordt is groot

Lees ook: Boerenprotest tegen plannen polder Bodegraven-Noord