Schilderijen van Boerderijen in Wierickehuis

16 Jun 2018 - 10:00 16 Jun 2018 - 11:00

Nieuwerbrug - Nel Habben Jansen opent zaterdag 16 juni om 10.00 uur in het Wierickehuis in Nieuwerbrug de tentoonstelling "Schilderijen van Boerderijen". Zij is naast voorzitter van het kaasmuseum ook bekend als kaaskoningin en telg uit een trots Nieuwerbrugs geslacht van veehouders en kaasmaaksters.

In Nieuwerbrug staan een zeventigtal boerderijen. Ze worden steeds minder door veehouders bewoond en gebruikt en zijn ook langzaam aan het veranderen. Voor de tentoonstellingscommissie van het Wierickehuis reden om nu een aantal fraaie van deze portretten van boerderijen bij elkaar te zoeken en te exposeren.

Het gaat daarbij alleen om schilderijen van boerderijen uit de “Brandschouwerij” Nieuwerbrug. Voor wie dit niet weet: de bewoners van dat gebied zijn eigenaar van de tolbrug in Nieuwerbrug aan den Rijn en in vroeger eeuwen hielpen ze elkaar met de brandweerzorg.

Dat er prachtige boerderijen in onze streek staan, hoeven we u niet te vertellen. Het is kenmerkend erfgoed en in de meeste gevallen van cultuurhistorische waarde. Soms zijn het zelfs gemeentelijke- of rijksmonumenten. Sommige trotse bewoners hebben hun boerderij dan ook laten vereeuwigen op een schilderij. Vaak door een amateurschilder een bekende of familielid. Ze hangen dan ook op een mooie plaats in de boerderij, of zijn meeverhuisd naar een nieuwe woning.

Van deze bijzondere culturele uiting komen inmiddels bijna twintig schilderijen in aanmerking. Daarnaast zijn er ook twee mooi gedecoreerde melkbussen gevonden, fraaie staaltjes van volkunst. Ook deze hebben natuurlijk een afbeelding van de oude boerderij. Ruim voldoende voor een gevarieerde tentoonstelling, die zaterdag 16 juni geopend zal worden en nog tot begin september te bezichtigen zal zijn.

Iedereen is welkom bij de opening van de tentoonstelling “Schilderijen van Boerderijen” die zal zijn op zaterdag 16 juni om 10.00 uur in het Wierickehuis, Graaf Albrechtstraat 1 in Nieuwerbrug aan den Rijn.