Vervangen kunstgrasvelden ruim 2x duurder dan begroot

12-04-2018 Bodegraven-Reeuwijk - Het vervangen van de kunstgrasvelden van WDS en RVC"33 gaat ruim twee keer zoveel kosten als begroot. Dat komt onder andere omdat de vulling van rubber wordt vervangen door kurk en omdat er destijds geen rekening is gehouden met 21% omzetbelasting en indexering. Wanneer de twee kunstgrasvelden worden vervangen is er de komende vier jaar geen investeringsruimte meer over.

Geen 400.000 euro maar 950.500 euro
De kosten voor de twee kunstgrasvelden is geraamd op 950.500 euro in plaats van de 400.000 euro die begroot is. In de begroting 2018 - 2021 is een investeringskrediet opgenomen voor de buitensportaccommodaties Reeuwijk van 975.360 euro. Dat betekent dat er de komende vier jaar geen geld meer is voor andere investeringen in Reeuwijk. Voor vervanging van kunstgrasvelden in Bodegraven is helemaal geen bedrag opgenomen in de begroting.

Kunstgrasvelden van Bodegraven en Reeuwijk gezamenlijk aanbesteden
Han Koevoets, voorzitter van de Stichting Buitensportvoorzieningen Bodegraven (BSV), stelde afgelopen woensdag tijdens de inspraakavond voor de raad voor, om behalve de kunstgrasvelden van WDS en RVC"33, ook de kunstgrasvelden van Esto en ROHDA"76 mee te nemen in de aanbesteding. Door een gezamenlijke aanbesteding verwacht hij op basis van ervaring uit het verleden, dat de gemeente een flinke korting kan krijgen.

Slechte staat kustgrasvelden was bekend
De BSV heeft drie jaar geleden al op basis van een inspectierapport laten weten dat de kunstgrasvelden van Esto en ROHDA"76 zijn versleten. Er is toen wat herstelwerk verricht bij de doelen. Op 23 maart 2018 zijn de velden opnieuw geïnspecteerd en hoewel het rapport pas eind april definitief is, staat de uitslag al vast. Het adviesbureau dat de inspectie heeft uitgevoerd heeft al per brief laten weten dat de bovenlaag en onderlaag van de velden op korte termijn vervangen moeten worden. De kosten zijn geraamd op 1 miljoen euro. Volgens Han Koevoets heeft de wethouder laten weten het officiële inspectierapport af te willen wachten.

18 april in de commissie
De gemeenteraad bespreekt het voorstel om de kunstgrasvelden van WDS en RVC'33 aan te besteden op 18 april in de raadsadviescommssie. Of het voorstel van Han Koevoets om breder aan te besteden wordt meegenomen in het debat is nu nog niet bekend maar ligt wel voor de hand.

De inspraakavond is hier terug te zien.