Organiseer je AVG- Workshop

19 Apr 2018 - 19:30

Bodegraven - Platform- Z organiseert een workshop over de AVG op 19 april om 19.30 uur op de Tjalk 19E in Bodegraven. Gratis voor leden, niet leden betalen € 15. Aanmelden kan via: platform-z.nl/events/avg.In deze workshop laat Marjan van der Wel van Organiseerjeavg.nl  zien hoe je op praktische wijze aan deze nieuwe wet kan voldoen .

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe privacywet geldt voor alle organisaties die werken met klant- en/of personeelsdata. Elke ondernemer heeft hiermee te maken. Je moet inzichtelijk maken welke persoonsgegevens je verzamelt, waarom je die verzamelt, wat je ermee doet en hoe lang je ze bewaart. Daarbij moet je de gelegenheid bieden om die gegevens in te laten zien, te wijzigen of te verwijderen. De Autoriteit Persoonsgegevens kan hoge geldboetes opleggen als niet wordt voldaan aan de AVG. Wees dus goed voorbereid!