Brigadier Politie Hollands Midden ontslagen

03-08-09 De korpsbeheerder van Politie Hollands Midden heeft een 45-jarige brigadier van politie ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim.

Er is een disciplinair onderzoek tegen haar gestart toen haar partner werd aangehouden op verdenking van belastingfraude. Ze heeft de aanhouding zelf gemeld bij haar leidinggevende. Uit het onderzoek is gebleken dat ze haar partner heeft geholpen om het geld veilig te stellen. Justitie is door de brigadier bewust tegengewerkt in plaats dat zij als ambtenaar van politie met justitie heeft samengewerkt.

De brigadier is tijdens het disciplinaire onderzoek niet open en transparant geweest. Ze zei eerst helemaal niets te weten van de financiën van haar partner en legde later twijfelachtige verklaringen af. Ook heeft ze zich onvoldoende vergewist van de rechtmatigheid van de bezittingen van haar partner.

De brigadier heeft zich niet gedragen zoals van een goed politieambtenaar verwacht mag worden en heeft zich daarmee aan ernstig plichtsverzuim schuldig gemaakt. Dit plichtsverzuim raakt het hart van de politietaak. Daarom is strafontslag hierbij op zijn plaats.