Katholieke kerk wil midden in de samenleving staan

09-11-2015 Bodegraven - 'Wat is de betekenis van de katholieke kerk voor Bodegraven', deze vraag werd gesteld tijdens het symposium dat afgelopen maandagavond werd georganiseerd in de 150-jarige St Willibrorduskerk. De conclusie was dat de katholieken in Bodegraven te veel in zichzelf gekeerd zijn en meer verbinding zouden moeten zoeken met de buitenwereld. Ze mogen trots zijn op de werken van barmhartigheid die zij in alle bescheidenheid uitvoeren.

Uitwisseling van gedachten tussen publiek en inleiders
Het symposium werd goed bezocht. Het publiek bestond ook voor een deel uit niet katholieken. De inleiders waren pastoor Van Klaveren, burgemeester Van der Kamp en broeder Van der Reijken uit Amsterdam. Voormalig wethouder Hans Vroomen was gespreksleider. De avond begon met een gebed, uitgesproken door broeder Van der Reijken, voor de vader van pastoor Van Klaveren omdat die ernstig ziek was opgenomen in het ziekenhuis.

Er werd goed gereageerd door het publiek op de inleidingen. Voorgesteld werd om net als in het buitenland de kerkdeuren open te zetten, meer te delen en om meer aandacht aan elkaar te geven. Ook werd voorgesteld om vrijwilligers meer vrijheid te geven door bureaucratische regels af te schaffen. De boodschap die door pastoor Van Klaveren werd meegegeven was:"Probeer moeilijke mensen te verdragen".

Inleiders stellen dat kerk meer verbinding kan zoeken
Burgemeester Van der Kamp vertelde hoe de gemeente van buiten naar binnen werkt. Pastoor van Klaveren stelde dat de katholieke kerk in de wereld wil staan en de bovengrens zoekt. Hij vertelde dat God overal is en de katholieken God niet hoeven te brengen. Hij stelde dat het christelijk geloof een omgeving gecreëerd heeft waar het fijn is om in te leven. Het is dan ook niet vreemd dat vluchtelingen graag naar Nederland komen. Broeder Van der Reijken beweerde dat mensen die kerkelijk zijn ook vaak vrijwilligerswerk doen buiten de kerk. Hij testte zijn stelling even door de vrijwilligers in het publiek die buiten de kerk vrijwilligerswerk doen de hand op te laten steken.

Burgemeester Van der Kamp had de statistieken er op na geslagen om te weten te komen hoe het is gesteld met het vertrouwen van de bevolking in de overheid, de banken en de kerk. Uit recent onderzoek blijkt dat niet kerkelijken heel weinig vertrouwen hebben in de kerk. De afstand tussen kerk en niet kerkelijken is kennelijk erg groot concludeerde hij. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat mensen die actief betrokken zijn bij de kerk ook meer vertrouwen hebben in de kerk. Hij adviseert de kerk om nog meer de verbinding te zoeken om het vertrouwen te winnen. Veel mensen voelen zich niet gehoord en niet begrepen en zijn verbitterd.

Boodschap met meer blijdschap brengen

Broeder Van der Reijken merkte op dat de katholieke kerk een mooi cadeau heeft voor de mensen. De boodschap over werken van barmhartigheid. Misschien is het cadeaupapier niet aantrekkelijk genoeg en moet de boodschap met meer blijdschap worden gebracht.

Het symposium was zo goed bevallen dat voorgesteld werd om vaker een symposium te organiseren.