Ondertekening overeenkomst volgende stap realisatie Weideveld

26-03-09 Op woensdag 25 maart 2009 hebben wethouder Bouwens van de gemeente Bodegraven en de heer Van Dam van Synchroon BV de koop-realisatieovereenkomst ondertekend voor de eerste fase van Droomweide.

Hiermee is een belangrijke volgende stap gezet richting de bouw van de eerste 129 woningen in Droomweide, het eerste deelgebied van de nieuwe wijk Weideveld.

Het afgelopen jaar zijn de nodige voorbereidingen voor de bouw getroffen. Zo is het bouwrijp maken van de eerste gronden nagenoeg gereed en bevindt de bouwvergunningprocedure voor de eerste 129 woningen zich in de afrondende fase.

Om daadwerkelijk te kunnen beginnen met de bouw van de eerste woningen moeten - zoals ook in de ondertekende overeenkomst is vastgelegd - voldoende woningen verkocht zijn. Vanwege de sterk veranderde marktomstandigheden blijft de woningverkoop achter bij de verwachtingen. De gemeente Bodegraven en Synchroon BV onderzoeken hoe de verkoop van de woningen gestimuleerd kan wor-den zodat toch zo snel mogelijk met de bouw gestart kan worden.

In Droomweide, en in de rest van Weideveld, wordt een zeer gevarieerd woningaanbod gerealiseerd. Er komen huur- en koopwoningen in alle prijsklassen en in de vorm van appartementen, rijwoningen, twee-onder-één-kap-woningen en vrijstaande woningen.

Uitgangspunt voor het beeldkarakter van Droomweide en Weideveld is een sterke samenhang tussen de variatie in woningtypen en gevelbeelden. Het totaalbeeld heeft aanknopingspunten met de oude historische kern van Bodegraven, zonder dit te kopiëren. De woonvelden zijn ingebed in grote groen-zones die passen in de structuur van het oude landschap en waar het prettig is om door te wandelen en in te spelen. Ook met het ruime autobezit van tegenwoordig is rekening gehouden door te voorzien in voldoende parkeerplaatsen.