Nieuws

Meerderheid Provinciale Staten tegen gaswinning bij Waarder

29-06-2017 Waarder - Provinciale Staten van Zuid-Holland willen geen aardgasboringen onder of vanaf Zuid-Hollands grondgebied. Alle partijen behalve VVD en PVV steunden gisteren de motie van de SP die oproept tot verzet tegen de plannen hiervoor. Op dit moment liggen er meerdere concrete plannen voor aardgaswinning onder of vanaf Zuid-Hollands grondgebied.

Burgemeester Van der Kamp herbenoemd

29-06-2017 Bodegraven-Reeuwijk - Burgemeester Christiaan van der Kamp is met ingang van 1 juli 2017 herbenoemd tot burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk. Op donderdag 29 juni werd de heer Van der Kamp op het provinciehuis in Den Haag beëdigd door Jaap Smit, commissaris van de Koning van Zuid-Holland. De herbenoeming geldt voor een termijn van zes jaar. Het besluit tot herbenoeming is op 12 juni 2017 genomen door Zijne Majesteit de Koning. 

Aanleg kunstgrasvelden bij CVC Reeuwijk in volle gang

29-06-2017 Reeuwijk-Brug – Afgelopen maandag 26 juni is een begin gemaakt met de aanleg van de kunstgrasvelden op Sportpark Groene Zoom. Inmiddels is het natuurgras van het hoofdveld en het oude kunstgras van het bestaande kunstgrasveld verwijderd. De nieuwe kunstgrasvelden zullen worden gevuld met kurk. Er zal o.a. een gebruik worden gemaakt van een hoogwaardige ondermat die ervoor zorgt dat het veld langer veerkrachtig blijft en dus

Prinses Beatrixschool reikt certificaten uit.

28-06-2017 Bodegraven - De leerlingen van groep 6 van de Prinses Beatrixschool in Bodegraven hebben op 6 juli hun typecertificaat uitgereikt gekregen. De leerlingen hebben de afgelopen maanden met behulp van het programma Typeworld leren typen. Elke week is er een half uur op school geoefend op de tablets. Daarnaast moesten de leerlingen thuis ook nog 4x per week een kwartier typen.

 

Leerlingen van groep 7 van alle basisscholen exposeren in Het Evertshuis

26-06-2017 Bodegraven-Reeuwijk - Leerlingen uit groep zeven van alle basisscholen in onze gemeente kregen de afgelopen tijd schilderles van dorpsgenoot en kunstenaar Harmen Kooistra. Het was een initiatief van de Rotaryclub Bodegraven. Harmen gaf op iedere school twee lessen waarvan de eerste een algemene les over tekenen en schilderen en de week daarop kon de jeugd zelf aan de slag, wel kregen ze een onderwerp om het niet meteen al te moeilijk te maken.

 

Rijnkadehaven spectaculair op de kaart gezet

24-06-2017 Bodegraven - Zaterdag was het de hele dag groot feest op de Rijnkade. De Rijnkadehaven werd officieel geopend en overgedragen door de initiatiefnemers Han Koevoets, Frank Busker en Leendert Spijker aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in de persoon van burgemeester Christiaan van der Kamp. De drie mannen van de burgerinitiatiefgroep hebben hun droom waar gemaakt waarbij zij altijd hebben kunnen rekenen op de support van de gemeente.

Opnieuw blauwalg bij Reeuwijkse Hout

23-06-2017 Reeuwijk - De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft wederom een negatief zwemadvies uitgegeven voor de zwemlocatie Reeuwijkse Hout. Volgens de website zwemwater.nl zijn er blauwalgen aangetroffen in het water. Vorige maand werd er ook al een negatief zwemadvies uitgegeven voor de Reeuwijkse Hout. Begin juni werd dit advies omgezet in een waarschuwing. Voor Plas Elfhoeven is de waarschuwing nog steeds van kracht.

Gemeente neemt eerste AED-buitenkast in gebruik

23-06-2017 Bodegraven-Reeuwijk - Wethouder Laura Leijendekkers heeft donderdag 22 juni de eerste buitenkast met AED (automatische externe defibrillator) in gebruik genomen. Het draagbare toestel, bedoeld voor het reanimeren van een persoon met circulatiestilstand, hangt naast de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein. De buitenkast is de eerste binnen onze gemeentegrenzen en onderdeel van het project Burgerhulpverlening en AED’s.

Wethouder gaat fiscale gevolgen harmonisatie bespreken met raad

21-06-2017 Bodegraven-Reeuwijk - Donderdagavond staat het onderwerp harmonisatie buitensportaccommodaties op de agenda van de commissie Samenleving. Afgelopen woensdagavond presenteerde Deloitte aan de penningmeesters van de buitensportverenigingen het theoretisch kader Gelegenheid Geven tot Sportbeoefening (GGTS). Tijdens de presentatie bleek dat het overdragen van de opstallen van de gemeente naar de sportverenigingen,

Waterliniedag Fort Wierickerschans

21-06-2017 Bodegraven - Woensdag was het druk op Fort Wierickerschans. Het Erfgoedhuis Zuid Holland en de Stichting Groene Hart hadden de leerlingen van de Goede Herderschool en van de Verhoeff-Rolmanschool uitgenodigd voor een educatief dagje over de Oud Hollandse Waterlinie. En dat was een schot in de roos, niet alleen kijken en luisteren maar ook meedoen.

 

Inhoud syndiceren