Nieuws

Hortus Populus last van vernielzucht

30-03-2018 Bodegraven - Afgelopen woensdag en donderdag zijn er door jonge vandalen, vernielingen verricht in en aan de kas bij Hortus Populus. De Hortus Populus is een multifunctionele moestuin in de nieuwe Bodegraafse woonwijk Weideveld. Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk beheert de tuin, die bestaat uit 1 hectare grond, tegenover het milieustation in Bodegraven, naast het Limespark. Het is frustrerend voor de vrijwilligers dat er

Gemeente wijst de weg naar paspoort en rijbewijs

30-03-2018 -Bodegraven - Speciale bewegwijzering helpt inwoners van Bodegraven-Reeuwijk voortaan de weg te vinden naar gemeentediensten. Op drie punten in de buurt van het gemeentehuis en klantcontactcentrum (KCC) staan sinds kort borden die de weg wijzen naar diverse producten en diensten. “We werken aan een voortdurende verbetering van onze dienstverlening en deze borden dragen daaraan bij”, aldus wethouder Laura Leijendekkers. 

Bodegraven-Reeuwijk HartVeilig

30-03-2018 Bodegraven-Reeuwijk Maandag 26 maart was de laatste werkgroep bijeenkomst om Bodegraven-Reeuwijk HartVeilig te krijgen. Er lopen nog enkele acties, maar zodra die afgerond zijn krijgen we het predicaat HartVeilig Wonen. Deze laatste bijeenkomst, gehouden in het Bonte Varken, werd feestelijk afgesloten. 

 

Appel vanuit het Reeuwijkse Plassengebied

28-03-2018 Reeuwijk - Drie verenigingen van Watereigenaren en de samenwerkende Watersportverenigingen hebben waar het gaat om het Reeuwijkse en Sluipwijkse Plassengebied gezamenlijk een Appel gedaan op de politiek van Bodegraven-Reeuwijk.Sinds eind negentiger jaren van de vorige eeuw is een convenant van kracht tussen Gemeente en Verenigingen van Watereigenaren omtrent het te voeren beleid in het Reeuwijkse Plassengebied.

Afvalvrije school

28-03-2018 Bodegraven - In het kader van de afvalvrije school brengt Maarten Milieu namens Cyclus dit schooljaar drie keer een bezoek aan groep 7 van de Pr. Beatrixschool. De leerlingen leren hoe het afval goed gescheiden moet worden. Het is de bedoeling dat er zo weinig mogelijk restafval overblijft.
De leerlingen van groep 7 starten het project op school en brengen  het over aan de andere groepen.

Burgerinitiatief Reeuwijk (B.I.R.) over veilig verkeer in Reeuwijk

27-03-2018 Reeuwijk - Onder leiding van een onafhankelijke adviesbureau werd samen met onder meer het Wijkteam West, de aanwonenden, de scholen, ondernemers van het Zoutmansterrein en de Fietsersbond opnieuw gekeken naar de meest optimale oplossing voor de Raadhuisweg/Zoutmansweg. Afgelopen week verscheen het rapport met bevindingen van dit overleg.

Nieuwe otterfamilie laat zich zien voor de camera

27-03-2018 Nieuwkoop - Er zijn weer jonge otters in de Nieuwkoopse Plassen gesignaleerd! Op camerabeelden van 5 februari zie je licht weerschijnen in vier ogen van twee jonge otters. Boswachter John Pietersen van Natuurmonumenten is gelukkig: “Het is ongelofelijk dat ze sinds 2015 ieder jaar jongen weten te produceren. Ze voelen zichdus ontzettend thuis in de Nieuwkoopse Plassen.”

 

Duizend aanmeldingen voor Digitaal Inwonerspanel

27-04-2018 Bodegraven-Reeuwijk Inwoners van Bodegraven-Reeuwijk hebben zich massaal opgegeven voor het Digitaal Inwonerspanel. In het stemlokaal en ook online hebben maar liefst duizend inwoners te kennen gegeven mee te willen denken over actuele, lokale onderwerpen. “Ik ben blij met deze grote belangstelling vanuit onze inwoners. Het geweldige aantal heeft onze verwachtingen overtroffen”, aldus burgemeester Christiaan van der Kamp.

Gouda en Bodegraven wereldwijd gepromoot vanwege kaas

26-03-2018 Bodegraven-Reeuwijk - Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) heeft het Groene Hart opgenomen in het aanbod van toeristische trekpleisters.

Het verhaal 'van koe tot kaas' moet meer buitenlandse toeristen naar Bodegraven en omgeving trekken.Het Groene Hart is opgenomen in een culinaire verhaallijn van het NBTC.

Burgerbelangen likt wonden en wil weer aan de slag

23-03-2018 Bodegraven-Reeuwijk - De fractie van Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk gaat met drie zetels door in de gemeenteraad. Ze bedanken alle mensen die op Burgerbelangen hebben gestemd. De lokale partij leed op 21 maart jongstleden een onverwacht groot zetelverlies. Voor de raadsleden en de twee wethouders die de afgelopen vier jaar hard gewerkt hebben is dit een teleurstellend resultaat.

Inhoud syndiceren