Nieuws

Hoger tarief voor afvalverwerking lastig uit te leggen

15-10-2017 Bodegraven-Reeuwijk - Vanaf 2018 moeten de loonkosten die gemaakt worden voor het onderhoud van de riolering en de afvalverwerking anders verdeeld worden. Op basis van de kosten wordt de riool-  en afvalstoffenheffing berekend. Door de verschuiving van de loonkosten daalt de rioolheffing en stijgt de afvalstoffenheffing.

Gemeente financieel gezonder maar nog niet beter

15-10-2017 Bodegraven-Reeuwijk - De titel van de meerjarenbegroting 2018 - 2021 van de gemeente Bodegraven Reeuwijk is "financieel gezond". Ten opzichte van 2014 is de financiële positie van de gemeente sterk verbeterd maar ten opzichte van andere gemeenten in Nederland is er nog een lange weg te gaan. 
 

Wilco op bezoek bij de voedselbank

13-10-2017 Bodegraven - Verslaggever Wilco Hoenderdos was afgelopen week op bezoek bij de voedselbank in Bodegraven voor een radio-interview met Eduard de Lange. Het interview met Eduard de Lange is zondag om 20.00 uur, maandag om 21.00 uur en woensdag om 19.00 uur te beluisteren via het radioprogramma Carrousel op Radio Bodegraven.

Annie (81) en Bertus (83) Broekhuis 60 jaar getrouwd

13-10-2017 Bodegraven - Burgemeester Christiaan van der Kamp feliciteerde afgelopen donderdag Annie en Bert Broekhuis met hun 60-jarig huwelijk. Bieden zijn geboren in Nijbroek, dat ligt bij Epe op de Veluwe. Toen ze verkering kregen was Annie 15 jaar en Bertus 17. Bertus werkte op zuivelfabriek De Hoop. Daar kon hij niet blijven en zo zijn ze in Bodegraven terecht gekomen. Het echtpaar kreeg twee zoons en een dochter

 

Verandering in netwerk brievenbussen

12-10-2017 Bodegraven-Reeuwijk - PostNL past de komende tijd in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk het netwerk van brievenbussen aan. Brievenbussen die weinig worden gebruikt, worden verwijderd of verplaatst naar plekken waar veel mensen komen zoals winkelcentra, supermarkten of locaties aan het begin van een woonwijk. Vanaf 20 november 2017 voert men de eerste veranderingen in het netwerk van brievenbussen in Zuid-Holland door.

Zes branden door ilegale hennepkwekerijen

11-10-2017 Bodegraven - In Nederland ontstaan er per dag gemiddeld zes branden door het kweken van hennep. Meestal door het zeer ondeskundig aftappen van stroom. Daarnaast is er een reëel gevaar voor schimmels, legionellabacteriën en een te hoog CO2-gehalte in de ruimte. Maar ook in een XTC-lab is het vaak allesbehalve veilig. Explosiegevaar, zuren, gassen en besmettingsgevaar.

 

5 Jubilarissen 25 jaar koorlid van het BVE

11-10-2017 Reeuwijk-Brug - Jan Kromwijk, Nel Spruit, Annette Kromwijk, Atty van Veldhuizen en dirigent John Bouwmans zijn al 25 jaar verbonden aan het Bodegraafs Vocaal Ensemble (BVE). Zij werden afgelopen zaterdag tijdens een repetitieavond in Reeuwijk-Brug in de bloemetjes gezet. Het koor oefent voor  hun zondagmiddagconcert dat op 5 november in het Evertshuis wordt uitgevoerd.
 

Provincie investeert 65 mln in economische groei en duurzaamheid

11-10-2017 Zuid-Holland - Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland heeft in de begroting 65 miljoen voor investeringen uitgetrokken. Er wordt geïnvesteerd in nieuwe economie, energievernieuwing, openbaar vervoer zoals de Rijnlandroute, aantrekkelijk, leefbare en veilige leefomgeving, bereikbaarheid en lastenverlichting.

24,4 mln voor realisatie Natuurnetwerk Krimpenerwaard

11-10-2017 Krimpenerwaard - Provincie Zuid-Holland is positief over de aangepaste realisatiestrategie van de stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard en is bereidt daarvoor een extra investering te doen van 24,4 miljoen. Betrokken agrariërs die via zelf bij willen dragen aan de natuur-, water- en

Wethouder zet preventieve maatregelen jeugdzorg in

11-10-2017 Bodegraven-Reeuwijk - De gemeente Bodegraven-Reeuwijk hikt volgens de eerste kwartaalrapportage over het sociaal domein tegen een tekort van 1,6 miljoen aan voor de jeugdzorg. Hoewel er in de gemeenteraad door de VVD al is geopperd om in de begroting wat meer geld te reserveren voor de jeugdzorg, wil wethouder Kromwijk daar nog niet aan. Hij stelt een reeks preventieve maatregelen voor.
 

Inhoud syndiceren