Overig

OOGbus bij Zorgcentrum Vijverhof

9 Mrt 2011 - 01:00

Bodegraven - De OOGbus van het Zuwe Hofpoort ziekenhuis staat 9 maart bij Zorgcentrum Vijverhof in Bodegraven.

Open avond Metaalvakschool Nieuwkoop

17 Feb 2011 - 20:00

Nieuwkoop - Voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs die een vak willen leren in de metaaltechniek opent de Metaalvakschool Nieuwkoop op donderdag 17 februari a.s. 's avond van 19.00 - 21.00 uur zijn deuren.

niet beschikbaar

niet beschikbaar

niet beschikbaar

niet beschikbaar

Provinciale Statenvergadering voorstel nota wervelenden

26 Jan 2011 - 11:00

Den Haag - Op de agenda van de vergadering van Provinciale Staten van 26 januari staat onder meer een voorstel van Gedeputeerde Staten over vaststelling van de Nota  Wervelender en herziening Provinciale Structuurvisie met betrekking tot de plaatsingsvisie windenergie.

Informatieavond Verkeer Sluiseiland Gouda

26 Jan 2011 - 21:00

Gouda - De provincie Zuid-Holland organiseert 26 januari een informatieavond over het inrichtingsplan Sluiseiland. De nadruk ligt deze avond op de afwikkeling van het (langzaam) verkeer en de verkeersveiligheid. De informatieavond is van 20.00 tot 22.00 uur in het gebouw van Speeltuinvereniging De Korte Akkeren, Ankerpad 2 te Gouda.

Scholenzondag

30 Jan 2011 - 01:30

Bodegraven/Nieuwerbrug - De leerlingen van de protestants-christelijke scholen in Bodegraven hebben tijdens scholenzondag op 30 januari een grote inbreng tijdens de kerkdiensten.

De Verhoeff-Rollmanschool is verbonden aan de Dorpskerk en aan de Bethelkerk. De Pr. Beatrixschool is verbonden aan de Ichthuskerk. De Goede Herderschool werkt dit jaar samen met de Gereformeerde kerk. De Dacostaschool zal de dienst verzorgen in de Salvatorkerk.

Open Coffee Bodegraven

3 Feb 2011 - 10:00 3 Feb 2011 - 12:00

Bodegraven - Ook in 2011 wordt de Open Coffee Bodegraven weer maandelijks georganiseerd. De tweede bijeenkomst staat gepland voor donderdag 3 februari van 9.00 – 11.00 uur bij Tulip-inn, Goudseweg 32 (langs de A 12)

Inhoud syndiceren