Burgemeester Lokker tegen zinloos geweld

Burgemeester J.P.J. Lokker van Bodegraven heeft zitting genomen in het Comité van Aanbeveling van de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld (LSTZG). Hiermee geeft hij aan dat hij en de gemeente de doelstellingen van de LSTZG onderschrijven. Burgemeesters die zitting hebben in het Comité van Aanbeveling geven een positief signaal af tegen pesten, agressie en geweld.

zinloosDrie jaar geleden heeft de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld [LSTZG] het Comité van Aanbeveling [CvA] geïntroduceerd, waarin burgemeesters openlijk tonen dat zij de doelstelling van de LSTZG onderschrijven. Een groot aantal burgemeesters heeft inmiddels zitting genomen in het comité.

De doelstelling van de LSTZG is: motiveer ieders initiatief voor verbetering van zijn of haar woon-, werk- en leefomgeving. Door middel van álle vormen van communicatie draagt de Stichting bij aan bewustwording en een mentaliteitsverandering en maakt zich sterk voor het verminderen van onveiligheidsgevoelens, pesten, agressie en geweld.