Grijze container na kerst geleegd

21-12-09 Vanwege de extreme weersomstandigheden zamelt Cyclus in de week van 21 december geen huishoudelijk afval in. Cyclus neemt dit besluit uit veiligheidsoverwegingen.

Cyclus vraagt inwoners het huisvuil niet op de aanbiedplaats aan te bieden. Ook de (ondergrondse) verzamelcontainers zullen niet geleegd worden.

In de week van 28 december zamelt Cyclus geen GFT-afval in. Als de weersomstandigheden het toelaten, zamelt Cyclus de week na kerst wel het restafval in van week 52 en week 53. Cyclus zal dan werken met een dag- en een avonddienst.

Inwoners in de regio voor wie het thuis houden van het huishoudelijk afval echt grote problemen oplevert, kunnen dit brengen naar het afvalbrengstation. Cyclus plaats actuele informatie over de inzameling op haar website: www.cyclusnv.nl