Toegangsregistratiesysteem voor afvalbrengstation in Bodegraven

Op 3 maart 2008 wordt op feestelijke wijze het nieuwe toegangssysteem voor het afvalbrengstation in Bodegraven in gebruik genomen. De wethouders van de gemeenten Reeuwijk en Bodegraven nemen samen met de directeur van Cyclus, de heer Nico Mensing het nieuwe systeem in gebruik en toasten op het succes. Het toegangsregistratiesysteem is geïntroduceerd om oneigenlijk gebruik van het afvalbrengstation de minimaliseren. Met de afvalpas die ieder huishouden eind februari heeft ontvangen,kan toegang tot het afvalbrengstation verkregen worden.

Ieder huishouden van de gemeenten Reeuwijk en Bodegraven ontving in de maand februari een brief van de gemeente. Een deel van die brieven bevatte een afvalpas en een uitleg waar de pas voor gebruikt kan worden. Een ander deel van de inwoners had al een afvalpas in hun bezit. Zij kregen middels de brief te horen dat de afvalpas die zij al gebruikten voor de ondergrondse container, nu ook toegang geeft tot het afvalbrengstation.

De bezoeker rijdt naar het afvalbrengstation. Bij de slagboom houdt de bezoeker de pas voor de lezer. Een medewerker van Cyclus informeert naar de soorten afval die worden aangeboden. Zo nodig wordt de betaling contant of via PIN voldaan. De slagboom gaat open en de bewoner kan zijn of haar afval in de juiste bak deponeren.