Kosten leerlingenvervoer 106.000 euro hoger dan verwacht

23-06-2018 Bodegraven-Reeuwijk - De kosten voor het leerlingenvervoer vielen in het afgelopen schooljaar 106.000 euro hoger uit dan begroot. Dat komt volgens wethouder Knol doordat het leerlingenvervoer op 1 juli 2017 en 1 januari 2018 regionaal opnieuw is aanbesteed voor een bepaald volume dat uiteindelijk niet is gehaald. Het volume is niet gehaald omdat in het kader van zelfredzaamheid

een aantal mensen die naar de dagbesteding gaan het vervoer zelf heeft geregeld. De gemeente heeft daardoor de kosten moeten betalen voor het te hoog afgesproken volume en ook een kilometervergoeding betaald aan de mensen die zelf hun vervoer geregeld hebben. 

Er is op dit moment nog maar 1 leerling die zelfstandig is gaan reizen met behulp van de "reiskoffer". Dat is een buddy of App die het mogelijk maakt om leerlingen zelfstandig te laten reizen met het openbaar vervoer. Volgens de bestuursrapportage over het eerte kwartaal 2018 maken op dit moment 175 leerlingen gebruik van het leerlingenvervoer.

Bron foto: www.go-ov.nl