Wethouders coalitie 2018-2022 geïnstalleerd

16-05-2018 Bodegraven - Reeuwijk -  Woensdagavond werd in de gemeenteraadsvergadering afscheid genomen van twee vertrekkende wethouders, Laura Leijendekkers en Martien Kromwijk, waarna de wethouders in de nieuwe coalitie 2018-2022 geïnstalleerd en beëdigd werden. Drie wethouders zijn bekend van de vorige coalitie en nieuw zijn twee wethouders: Mw. drs I.C.J. Nieuwenhuizen en Dhr R. Smits.

 

Het nieuwe college met van links naar rechts: wethouder Kees Oskam, burgemeester Christiaan van der Kamp, wethouders Inge Nieuwenhuizen, Dirk-Jan Knol, Jan Leendert van den Heuvel en Robèrt Smits.

Wethouder Mw. drs. Inge Nieuwenhuizen (VVD) 1e locoburgemeester. Economische Zaken in ruime zin, Verkeer en vervoer, Recreatie en toerisme,  Citymarketing,  Werk en inkomen, zoals Participatiewet en armoedebeleid.

Dorps- en Wijkbestuurder: Reeuwijk-Brug

Wethouder Dhr. Dirk-Jan Knol (CDA) 2e locoburgemeester.  Financiën, ICT Evenementen, Sport in ruime zin, Agrarische zaken, inclusief Jacht en Visserij, Wonen volkshuisvesting in ruime zin, Dienstverlening en communicatie.

Dorps- en Wijkbestuurder: Bodegraven-Noord en Bodegraven-Zuid

Wethouder Dhr. mr. Jan Leendert Van den Heuvel (SGP) 3e locoburgemeester. Ruimtelijke Ordening, Implementatie Omgevingswet, Cultureel erfgoed, Handhaving BWT en milieu, Onderwijs in ruime zin, Bibliotheek, Schiphol, Grondbedrijf.

Dorps- en Wijkbestuurder: Nieuwerbrug

Wethouder Dhr. Kees Oskam (ChristenUnie) 4e locoburgemeester. Sociaal domein, WMO, Mantelzorg en ouderen, Inrichting en onderhoud openbare ruimte, Vastgoed, Doelgroepenvervoer, Dorps- en wijkgericht werken.

Dorps- en Wijkbestuurder: Sluipwijk, Waarder

Wethouder  Dhr. Robèrt Smits (GroenLinks) 5e locoburgemeester. Duurzaamheid, Sociaal domein, Jeugd Cultuur, Natuur, Dierenwelzijn.

Dorps- en Wijkbestuurder: Driebruggen en De Meije

Portefeuilles Burgemeester: Dhr. mr. Christiaan van der Kamp: Openbare Orde en Veiligheid, Regionale Zaken, Integriteit, Personeel en organisatie, Burgerparticipatie, Naturalisaties.

Dorps- en Wijkbestuurder: Reeuwijk-Dorp