Formateur Helma Neppérus presenteert coalitieprogramma 2018-2022

15-05-2018 Bodegraven-Reeuwijk - Maandagavond presenteerde de formateur Helma Neppérus met gepaste trots het coalitieprogramma SAMEN DUURZAAM GEZOND voor de raadsperiode  2018-2022 in het Wapen van Reeuwijk.

Het programma is samengesteld door de onderhandelaars van de politieke partijen VVD, CDA, SGP, ChristenUnie en GroenLinks.

 

Na een korte toelichting werd het rapport door mevrouw Neppérus overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Christiaan van der Kamp.

Het coalitieprogramma beschrijft in hoofdlijnen de doelen (HET WAT) voor de komende raadsperiode. Er is dus ruimte voor discussie over specifieke onderwerpen. Ook de oppositie partijen worden uitgenodigd om aan die discussie deel te nemen.

De vijf coalitiepartijen hebben de steun van maar liefst achttien van de drieëntwintig leden in de gemeenteraad.

 

SAMEN Zoals de titel van het rapport al doet vermoeden wil de coalitie zo veel mogelijk samenwerken met de inwoners, met de ondernemers en andere partijen. De gemeente heeft deelgenomen aan het Democratie Test lab. Ook in de komende periode wordt gezocht naar nieuwe vormen van samenwerking tussen inwoners en de gemeente.  Men wil met behulp van een Digitaal Inwoners Panel de mening van de inwoners inventariseren over bepaalde onderwerpen. De gemeenteraad heeft zich voorgenomen om in de komende jaren op verschillende locaties in de dorpen te vergaderen. Het is bedoeld om de woonkernen zo veel mogelijk te betrekken bij de onderwerpen die betrekking hebben op hun eigen woon- en leefomgeving.

DUURZAAM Duurzaamheid is een integraal onderdeel van elke activiteit van onze gemeente. De ambities waren al vastgelegd in de routekaart Klimaatneutraal Bodegraven-Reeuwijk 2035.  Tegen die tijd wil men een klimaat neutrale gemeente zijn. Men ziet het als een gezamenlijke opgave om samen met inwoners en bedrijven stappen te zetten. Het gaat niet alleen over energie-opwekking en -besparing, maar ook gasloos wonen en werken. Ook worden onderwerpen genoemd als circulaire economie, biodiversiteit, waterkwaliteit, vergroening en bodemdaling,

GEZOND Men wil een gemeente zijn die werkt aan het welzijn en de gezondheid van de inwoners. Ook de financiële en economische gezond wordt niet vergeten. Men wil maatwerk leveren en zo veel mogelijk afstemmen op de behoefte van de inwoners in de verschillende woonkernen. De inzet van vrijwilligers en mantelzorgers is onmisbaar en van grote waarde. Het moet voor iedereen mogelijk zijn om volwaardig deel te nemen in de woonomgeving.

Bodegraven – Reeuwijk wil ook financieel een gezonde gemeente zijn. Met een stevige begrotingsdiscipline en met een heldere transparante financiële norm. Men wil de schulden verder verlagen, zonder de lasten van de inwoners te verzwaren. Aan het eind van elk begrotingsjaar wil men 1 miljoen euro overhouden. Dit wordt samen met de incidentele opbrengsten uit verkopen van grond en vastgoed toegevoegd aan de algemene reserve.

Belastingen De komende vier jaar worden de gemeentelijke belastingen met maximaal het inflatiecijfer verhoogd.

Verder Het coalitieprogramma zal woensdag in de gemeenteraadsvergadering worden toegelicht en verder besproken. Men verwacht zonder meer een akkoord van alle partijen.

De beoogde nieuwe wethouders van links naar rechts Kees Oskam, Inge Nieuwenhuizen, Dirk Jan Knol, Robèrt Smits en Jan Leendert van den Heuvel.

Daarna zullen de voorgedragen wethouders woensdag worden beëdigd en kan worden gestart met de uitvoering van het coalitieprogramma.