Alzheimer Café

14 Mei 2018 - 19:30

Gouda - Het onderwerp is: de geriater vertelt over welke vormen van dementie er zijn, wat zijn de verschillen en welke behandelingen zijn van belang. Annemarie Eijkelboom zal als gespreksleider een gesprek voeren met geriater Jacintha van Tiel van het Groene Hart Ziekenhuis. Als de diagnose dementie wordt gesteld is het wel heel belangrijk te weten welke vorm van dementie het is.

De ziekte van Alzheimer, die weliswaar het meeste voorkomt, is toch een heel andere vorm dan vasculaire dementie of frontotemporale dementie. Elke vorm heeft eigen kenmerken, en vraagt vaak om een verschillende aanpak in hoe hier mee om te gaan. Alle aanwezige krijgen ruimschoots de gelegenheid hun vragen te stellen, of verder met elkaar in gesprek te gaan. De onderlinge ontmoeting, waarin men elkaar kan spreken en bemoedigen is van groot belang. Een leestafel is aanwezig met relevant informatiemateriaal en lectuur.

Iedereen vanuit Gouda, Reeuwijk en Bodegraven: van harte welkom! Voor info vooraf bel gerust: 06 30382692

Op maandagavond 14 mei 2018. “Savelberg”, Savelberghof 200 in Gouda. Inloop vanaf 19.00 uur en het gesprek over het onderwerp begint om 19.30 uur. Het duurt tot ongeveer 21.15 uur en de toegang is gratis.