Voorstel is eenrichtingverkeer Goudsestraatweg bij Oude Tol

15-04-2018 Bodegraven-Reeuwijk - Afgelopen woensdag presenteerde Ed Graumans zijn advies over de inrichting van de Zoutmansweg - Raadhuisweg aan de gemeenteraad. Het probleem is dat er nog steeds te veel doorgaand verkeer door Reeuwijk-Brug rijdt, met name van Gouda naar Utrecht. Dat komt omdat die route korter en sneller is dan over de Reeuwijkse Randweg.

Eenrichtingverkeer Goudsestraatweg in zuidelijke richting
Graumans adviseert om bij de Oude Tol op de Goudsestraatweg eenrichtingverkeer in zuidelijke richting in te stellen, zodat het verkeer bij de Oude Tol de A12 alleen nog op kan via de Reeuwijkse Randweg. Daardoor wordt de route van Gouda naar Utrecht via de Zoutmansweg - Raadhuisweg langer en zullen de navigatiesystemen automatisch de route via de Reeuwkijse Randweg als snelste route aangeven.

Aparte fietsstroken op de weg

Met betrekking tot de herinrichting van de Zoutmansweg - Raadhuisweg adviseert hij om aan de uiteinden van de route Zoutmansweg - Raadhuisweg aan beide zijden van de weg een gebied voor fietsers af te tekenen. Tussen de Dunantlaan en de Groen van Prinsterenlaan, op het middengedeelte van de route, kan een fietsstraat worden aangelegd waar auto's te gast zijn omdat de verkeersintensiteit daar het laagst is.

Parkeervakken tussen groenstrook

Om te voorkomen dat de geparkeerde auto's voor onveilige situaties zorgen, adviseert hij om de parkeervakken tussen de groenstrook te maken. Het verkeerslicht bij de MFA zou altijd op rood moeten staan voor automobilisten en vanzelf op groen moeten springen als er een auto aankomt die 30 km/uur rijdt. Indien auto's sneller rijden worden ze gedwongen om te stoppen.Insprekers niet eens met advies
Marjan van Waveren, Wijnand van Rees en Marjolein Kranenburg die lid zijn van de klankbordgroep, lieten weten het niet eens te zijn met het advies van Graumans. Marjan van Walraven stelde voor om het fietspad in ere te herstellen en camera's te plaatsen langs de route zodat snelheidsovertreders meteen een boete krijgen.

Wijnand van Rees sprak in namens comité Zoutmansweg. Het comité is voor eenrichtingsverkeer Goudsestraatweg in noordelijke richting en op de Zoutmansweg eenrichtingsverkeer in zuidelijke richting met aansluiting Randweg-zuid.

Marjolein Kranenburg sprak in namens de scholen. Zij pleitte er voor om het fietspad voor de schoolkinderen te handhaven en de verkeerslichten bij het Thomashuis en Koebrug terug te plaatsen.

Vervolg
Het college gaat komende week de meetresultaten evalueren van de tijdelijke maatregelen op de Zotmansweg - Raadhuisweg. In juni neemt de gemeenteraad een besluit over het advies.

Bron plaatjes: adviesrapport Graumans blz. 21 en 25

Klik hier om de inspraakavond terug te kijken