Schooljudo op de Pr. Beatrixschool

14-04-2018 Bodegraven -Deze week sloten de groepen 1 t/m 5 van de Prinses Beatrixschool de lessen Schooljudo af. Deze eerste lessenronde stond 'Vertrouwen' centraal. Daar werd met behulp van verschillende opdrachten en spellen tijdens en rondom de lessen naar toe gewerkt. Want ook in de klaslokaal zelf gingen de kinderen met dit thema aan het werk.

 

Deze laatste les waren ook (groot)ouders van harte welkom om de les mee te beleven en een gedeelte mee te doen. Hier werd enthousiast gebruik van gemaakt. De leerlingen ontvingen uit handen van David, de judomeester, hun eerste Schooljudo-diploma. Trots werden de diploma's aan de ouders geshowd. De groepen 6 t/m 8 hebben volgende week hun laatste les. Volgend schooljaar krijgen de kinderen opnieuw Schooljudo.