Alzheimer Café.in de “Reehorst”

19 Mrt 2018 - 19:30

Reeuwijk - Het onderwerp van deze avond is: Jonge mensen met dementie! Hoe verandert hun wereld en wat betekent het voor hun omgeving?

 

Odile Jaspar gaat in gesprek met Marianne van Tol, werkzaam bij ‘Laurens’ en het ‘EMC’ ; haar aandachtsgebied is: jonge mensen met dementie. Wanneer spreken we over jonge mensen met dementie? Welke oorzaken kunnen eraan ten grondslag liggen? Zijn er andere verschijnselen of kenmerken dan bij ouderen met dementie?

Als je op redelijk jonge leeftijd te horen krijgt dat je dementie hebt heeft dat een enorme impact op je leven! Je zult dit maar te horen krijgen… Wat gaat er met me gebeuren, wat betekent dat voor mijn werk en voor mijn relaties? Hoe ga ik er mee om dat ik steeds meer problemen krijg in mijn functioneren? Wat kan of moet ik verwachten? Ook je gezinsleden en familie worden met deze vragen geconfronteerd; wat betekent het voor ons? Hoe gaan we hier mee om; wat kunnen we wel en wat moeten we niet doen? Marianne zal vanuit haar
praktijkervaring vertellen hoe ze jonge mensen met dementie en hun familieleden begeleidt.

Welke adviezen zijn van belang en hoe kunnen jonge mensen met dementie gestimuleerd blijven worden in de dingen die ze nog goed kunnen.(bv. muziek maken; sporten of tekenen/schilderen..enz) Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan; ook de ontmoeting met elkaar in de pauze is belangrijk. Een leestafel met informatie over dementie en aan dementie gerelateerde onderwerpen is aanwezig.


Op maandag 19 maart in de “Reehorst” te Reeuwijk. U wordt verwacht via de ingang aan de Poelruit 12 (i.p.v. aan de Treebord zoals we gewend waren!). Vanaf 19.00 uur bent u welkom, de inleiding op het onderwerp begint om 19.30 uur en de avond duurt tot omstreeks 21.00 uur. Toegang is gratis.