IVN Grutto excursie

17 Mrt 2018 - 09:30

Haastrecht - Eind februari keren de grutto’s terug uit hun overwinteringsgebieden in Afrika. Bij hun terugkeer in Nederland strijken ze eerst neer in ondiepe en voedselrijke plas-drasgebieden om op te vetten. De Hooge Boezem achter Haastrecht is zo’n gebiedje.

Hier verblijven dan grote groepen grutto’s die na een dag of veertien uitzwermen naar geschikte broedgebieden.
In polder Laag Bilwijk op korte afstand van de Hooge Boezem zijn een aantal weidevogelgebieden in eigendom van het Zuid-Hollands Landschap. We kijken eerst bij de Hooge Boezem en daarna in polder Laag Bilwijk naar de
teruggekeerde grutto’s en natuurlijk ook naar andere (weide)vogels. Excursieleider: Ton van Rossum


Op 17 maart om 9.30 uur. Welkom Grutto excursie in de Hooge Boezem en polder Laag Bilwijk. Verzamelen bij de parkeerplaats van zwembad de Loete, Bredeweg 2, Haastrecht.  Opgeven via de website van IVN - IJssel en Gouwe: ivn.nl/afdeling/ijssel-en- gouwe