Aanbesteding nieuwbouw zwembad De Kuil

12-02-2018 Bodegraven-Reeuwijk - Eind december is de aanbesteding voor zwembad De Kuil op Tenderned gezet en woensdag 7 februari is een eerste informatiebijeenkomst geweest met de aangemelde aannemers. De komende maanden zal er gewerkt worden om te komen tot gunning van de opdracht tot nieuwbouw. Dit zal voor de zomer gaan plaatsvinden. De bouw van het zwembad zal naar verwachting in mei 2019 starten.

De komende anderhalf jaar zal er dus weinig ‘zichtbaars’ zijn, maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt.

Proces en planning
De planning van de aanbesteding design & build hebben we voor de marktpartijen als volgt ingestoken:

    Aanbesteding D&B: december 2017 - juni 2018
    Opdrachtverlening: juli 2018
    Ontwerpfase: augustus 2018 – april 2019
    Realisatiefase binnenbad: mei 2019 – mei 2020

Focus op ontwerp en duurzaamheid
Bij de inschrijvingen is ervoor gekozen om het ontwerp, de functionaliteit en de duurzaamheid zwaarder mee te laten wegen dan gemiddeld. De functionaliteit en ontwerp telt zwaarder om het bad zo effectief en efficiënt mogelijk te maken.
Het zwaarder wegen van de duurzaamheid van het zwembad sluit aan bij de ambitie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk om in 2035 klimaatneutraal te zijn.

Vervolg
De aanbestedingsprocedure rondom het ontwerp en de bouw loopt tot en met 29 mei 2018. Naast de design en build aanbesteding wordt er gewerkt aan de voorbereiding van de aanbesteding van het beheer en de exploitatie. Naar verwachting zal de aanbesteding medio maart/april starten.