CDA wil graag verder bouwen

05-02-2018 Bodegraven-Reeuwijk - Het CDA heeft de afgelopen raadsperiode met vier zetels in de coalitie gezeten en wil graag verder. Op de website van de partij zijn de standpunten en het verkiezingsprogramma gepubliceerd.

 

 

 “We hebben de afgelopen 4 jaar hard gewerkt en op veel terreinen een mooie basis gelegd, maar we willen graag verder. De financiële positie van de gemeente is sterk verbeterd, maar de schuldenlast moet nog verder omlaag van 140 miljoen richting 100 miljoen euro. Dat is hard nodig voor een leefbare samenleving en een betaalbare toekomst voor onze jeugd.”, aldus wethouder en wethouderskandidaat Dirk-Jan Knol.

Naast een voortzetting van een solide financieel beleid, staan er een aantal belangrijke speerpunten in het programma. Op het gebied van veiligheid pleit het CDA voor meer politie op straat, een vaste politiepost en veel meer aandacht voor veilig fietsen.

Gezond leven

Het CDA wil een gezondere samenleving. Inwoners moet meer bewegen en gezonder eten. De partij zet in op sterke sportverenigingen en -voorzieningen, duurzaamheid, ruimte om te ondernemen en een aantrekkelijk centrum van Bodegraven.

1 hulpverlener per gezin

Een gezonde samenleving is ook een zorgzame samenleving. Het CDA wil meer aandacht voor sociale verbondenheid, ouderenzorg en mantelzorg. De versnippering in de zorg moet afgelopen zijn: ‘1 gezin – 1 plan – 1 hulpverlener’ en meer aandacht voor mantelzorgers.

Zelfstandig wonen
Het CDA wil meer bouwen. De groep ouderen in onze samenleving wordt steeds groter. Hoewel ouderen langer zelfstandig thuis wonen, moeten we nu investeren in seniorenhuisvesting dicht bij voorzieningen. De woonvisie staat, maar we moeten ook meer sociale huurwoningen bouwen om de wachttijden voor een woning acceptabel te houden.