PvdA, VVD en GL willen raadsbesluit terugdraaien

05-02-2018 Bodegraven-Reeuwijk - De PvdA, VVD en GroenLinks willen het besluit over de harmonisatie van de buitensport weer intrekken. Dit voorstel komt naar aanleiding van het politieke debat dat 22 januari in Reeuwijk-Brug werd gehouden. Daar werd volgens hen duidelijk dat er grote onvrede is bij de buitensportsportverenigingen over de implementatie van het “harmonisatiebesluit” van vorig jaar januari.
 

Volgens de drie oppositiepartijen is het afgelopen jaar de communicatie met de sportverenigingen vastgelopen. Een besluit dat heeft geleid tot sportverenigingen zonder beheerscontract, ontevredenheid over de BTW afhandeling, uitblijven van onderhoudsvergoedingen en uitblijven van de beloofde duurzaamheidsmaatregelen. Er dreigt zelfs een rechtszaak van stichting Sportpark Groene zoom tegen de gemeente.

Wij willen dat in overleg met alle buitensportverenigingen samen, na intrekking van het harmonisatiebesluit, een nieuw plan gemaakt wordt waar de buitensportverenigingen zich in kunnen vinden. De basis daarvoor ligt reeds klaar in een voorstel dat in januari 2017, toen het harmonisatiebesluit genomen werd, is gedaan door de oppositiepartijen. Dat plan willen wij opnieuw aan de orde stellen in de raad van 21 februari.

Zie punt 9 van de agenda van de gemeenteraad

Kijk hier de vergadering terug te kijken.