Verkiezingsmanifest SGP gepresenteerd

24-01-2018 Bodegraven-Reeuwijk - De SGP heeft afgelopen woensdag een verkiezingsmanifest gepresenteerd waarin wordt beschreven hoe de partij koers wil houden en invulling geeft aan christelijke politiek. Het manifest is te vinden op de website https://bodegraven.sgp.nl/ De SGP in Bodegraven-Reeuwijk is klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen

van 21 maart 2018.

De SGP is trots op wat er de afgelopen coalitieperiode is bereikt. De speerpunten voor de komende raadsperiode zijn:

  • een betrokken, betrouwbaar en benaderbaar bestuur;
  • karaktervolle dorpen en een veilige leefomgeving;
  • zondagsrust en beperking geluidshinder;
  • een goed onderhouden openbare ruimte;
  • cultuur en sport met mate en in harmonie;
  • duurzaam denken en doen; kansen voor ondernemers;
  • blijvende aandacht en waardering voor de Reeuwijkse Plassen:
  • gezond financieel beleid en
  • beperking van de lokale lasten.


De SGP wil ruimte voor burgerinitiatieven, aandacht voor cultuurhistorie, minder vuurwerkoverlast, goede zorg, uitbreiding parkeervoorzieningen, smart mobility en nog veel meer.