SAM start met project Huisbezoek 70+

18-01-2018 Bodegraven-Reeuwijk - SAM start met het project huisbezoek 70+. Elke inwoner van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ouder dan 70 jaar ontvangt ergens in 2018 of 2019 een brief via de gemeente met een verzoek voor toestemming van een huisbezoek. De bewoners die dit wensen, worden op afspraak thuis bezocht door een speciaal opgeleide vrijwilliger.

Informatie over zorg en welzijn
Tijdens dit bezoek wordt er informatie gegeven over de plaatselijke voorzieningen en mogelijkheden die er zijn om zo lang mogelijk in gezondheid en welzijn zelfstandig te kunnen functioneren. Met behulp van een uitgebreide vragenlijst is er een gesprek over gezondheid, wonen, mobiliteit, financiën, mantelzorg, behoefte aan zorg- en dienstverlening, vrijetijdsbesteding en sociale contacten.

Is er behoefte om dieper op een of meer terreinen in te gaan, dan is een vervolgafspraak zo gemaakt om daar met een professional over verder te praten. Dat kan bijvoorbeeld zijn met de wijkverpleegkundige, een ouderenadviseur, een notaris of een andere deskundige.

Informatie verstrekken over voorzieningen

SAM wil graag kwetsbare ouderen in beeld krijgen om passende ondersteuning te kunnen bieden. Maar even zo belangrijk doel is om bewoners te informeren over het zeer diverse aanbod van voorzieningen en wat je zelf kunt ondernemen, juist voordat er belemmeringen optreden door verdergaande veroudering.

Het Fonds ondersteuning Dienstencentrum heeft als doel financiële ondersteuning te bieden aan activiteiten gericht op het welzijn bevorderen van alle, al dan niet zelfstandig wonende ouderen, in Bodegraven. Het fonds is opgebouwd o.a. middels legaten.

Fondesn dragen bij
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribisch deel van het koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander.

Het Oranje Fonds draagt E 23.000 bij voor het 1e project jaar 2018 en als alles goed verloopt nog eens E 23.000 voor het 2e jaar in 2019. Eerder was er al een toezegging voor de hele projectperiode van het lokale Fonds ondersteuning Dienstencentrum. Zij dragen E 30.000  bij om het Huisbezoek 70+ uit te kunnen voeren.  Ook de gemeente en woningbouwverenigingen Reeuwijk en Mozaiek Wonen dragen hun steentje bij. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Voor informatie over SAM en het project Huisbezoek 70+  is per 1 januari 2018 Irja de Heij de contactpersoon. Zij is bereikbaar via i.deheij@samwelzijn.nl   tel 0172-614500