Introductie van de Leendert Struijs Prijs in Brazzaville

18-01-2018 Reeuwijk - Een nieuw ingestelde Congolese prijs is genoemd naar Leendert Struijs uit Reeuwijk. Deze Prix Leendert Struijs pour le Congo is bestemd voor een persoon die zich bijzonder inzet voor het welzijn van Afrikaanse kinderen met beperkingen. Leendert Struijs is oud-directeur van het kinderschoenenmerk Piedro. Inmiddels gepensioneerd, is hij al 20 jaar samen met tal van vrijwilligers actief voor kinderen met fysieke

beperkingen in Congo-Brazzaville.

Kinderen met orthopedische beperkingen
Stichting Op gelijke Voet, waarvan Leendert voorzitter is, richtte zich de laatste tien jaar specifiek op kinderen met orthopedische beperkingen. In dit arme Afrikaanse land werden tot voor een aantal jaren klompvoetjes, extreme x-benen en dergelijke afwijkingen bij baby’s en jonge kinderen niet behandeld. Daardoor ontwikkelden deze kinderen ernstige vergroeiingen en bijbehorende fysieke beperkingen. Stichting Op Gelijke Voet stuurt tweemaal per jaar een orthopedische equipe naar het land voor de vroegtijdige behandeling van jonge kinderen.

Kinderen met hersenbeschadiging

Sinds ruim drie jaar heeft de stichting er een nieuw zorgterrein bijgenomen: zorg voor kinderen met hersenbeschadiging, cerebrale parese (CP). De hersenbeschadiging treedt veelal op tijdens de geboorte en leidt tot motorische, visuele en geestelijke beperkingen. Als slachtoffer van sociale vooroordelen worden CP-kinderen vaak onmiddellijk of geleidelijk aan gedood door hun ouders of door de maatschappij. Dit uit angst dat de kinderen behekst zouden zijn.

Leendert Struijs heeft in 2013 Nederlandse deskundigen op dit gebied gerekruteerd voor uitzending, met als algemeen doel: het beschermen van de rechten van het kind met hersenbeschadigingen. Specifieke doelen zijn het taboe rond de ziekte CP onder de Afrikaanse bevolking te doorbreken en vervolgens de leefomstandigheden van deze kinderen te verbeteren.

André Kabi zet werk voort
Bewustzijnscampagnes in Congolese gezondheidscentra, kerken en therapeutische praktijken werden opgestart. Nederlandse vrijwilligers ondernamen missies om Congolese (para-)medici en instanties te instrueren over behandeling van CP-kinderen. Solidariteitsgemeenschappen, zoals ouderverenigingen met ouders van CP-kinderen werden opgericht en meer.

De activiteiten van Leendert Struijs vonden weerklank en werden overgenomen door André Kabi. Hij is directeur van het Centre Médico Psychopédagogique te Brazzaville. André begon CP-kinderen op te vangen en hun basaal onderwijs te geven.

Prijs voor Afrikanen die zich inzetten voor kinderen met beperking
Met financiële hulp van de Europese Commissie en met instemming van het Congolese ministerie van Sociale Zaken heeft André Kabi een prijs in het leven geroepen voor Afrikanen die zich bijzonder inzetten voor de lotsverbetering van het CP-kind. De jaarlijkse uitreiking is op de Afrikaanse Gehandicaptendag die altijd op 3 december plaatsvindt. De prijs is nu is op voorstel van André Kabi vernoemd naar de Reeuwijkse voorzitter van Stichting Op Gelijke Voet.

Op 3 december jl. was Leendert Struijs aanwezig bij de officiële instelling van de prijs door de Congolese minister van Sociale zaken mevrouw Antoinette Dinga-Dzondo. Onder de aanwezigen waren veel hoogwaardigheidsbekleders, zoals Congolese ministers en ambassadeurs van onder meer China en de VS. Congolese televisie en kranten besteedden uitgebreid aandacht aan de Prix Leendert Struijs pour le Congo.

Leendert Struijs is blij dat mede dankzij deze prijs de vooroordelen over CP-kinderen in Afrika worden verminderd en dat de aandoening bespreekbaar wordt. Eind dit jaar hoopt hij de prijs die zijn naam draagt voor de eerste keer te gaan uitreiken.