Uitslag enquête Burgerinitiatief Reeuwijk

18-01-2018 Reeuwijk-Brug - Burgerinitiatief Reeuwijk heeft in december een online enquête gehouden met vragen over de verkeerssituatie op de Raadhuisweg en Zoutmansweg in Reeuwijk-Brug. Er zijn ruim 500 reacties binnen gekomen. De resultaten van de enquête worden vanavond, donderdag 18 januari, om 21.30 uur tijdens een informele nieuwjaarsborrel in de winkel op Miereakker 2 overhandigd aan

wethouder Kees Oskam en daarbij geeft het Burgerinitiatief een eenvoudig advies mee aan het hele college.

Annemarie Visser zegt:"Niet alleen zijn burgers in de afgelopen jaren veel mondiger geworden, ze zijn vaak buitengewoon goed geïnformeerd en beschikken bovendien over een enorme dosis deskundigheid. Vaak ziet de overheid dit te snel over het hoofd op het moment dat belangrijke vraagstukken op tafel liggen. Het Burgerinitiatief Reeuwijk is ervan overtuigd dat wanneer overheid en inwoner veel eerder met elkaar aan tafel gaan, lange en negatieve discussies voorkomen kunnen worden",

Iedereen is welkom om op 18 januari op Miereakker 2 om een glas wijn te komen drinken op een mooi en initiatiefrijk 2018. Het officiële gedeelte, waarbij de resultaten aan de wethouder worden overhandigd, vindt plaats rond 21:00 uur.  Overigens is het Burgerinitiatief Reeuwijk een no(!)-budget organisatie bestaande uit vrijwilligers en doen zij deze avond aan een belangrijke vorm van crowd-funding. Met andere woorden de drankjes zijn voor eigen rekening.