Veel vacatures voor laag opgeleiden

18-01-2018 Midden-Holland - Het aantal vacatures in de regio Midden-Holland neemt toe. Vooral in de sectoren zorg & welzijn, ICT, techniek en bouwnijverheid. UWV werkt samen met werkgevers en gemeente om geschikte werknemers te vinden voor vacatures. De vacaturemarkt groeit in Midden-Holland met 15% in 2017 ten opzichte van 2016. Vooral op middelbaar beroepsniveau is het aantal vacature

s in de regio toegenomen. Voor bijna de helft van de circa 7.400 ontstane vacatures zoeken werkgevers mensen op laag beroepsniveau. Het gaat daarbij vooral om vacatures in de beroepsgroepen techniek, transport & logistiek, commercie en dienstverlening. Vacatures op laag beroepsniveau kunnen interessant zijn voor werkzoekenden die door gemeenten naar werk worden toegeleid.

Veel vacatures zorg, ICT en techniek
Met een daling van het aantal werkzoekenden en een groei van vacatures, kan het lastig zijn om vacatures in te vullen. In Midden-Holland zijn vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten over het algemeen in evenwicht. In de sectoren zorg & welzijn, ICT, techniek en bouwnijverheid is het wel lastig om vacatures in te vullen. In Midden-Holland zijn dit vacatures voor onder andere verpleegkundigen (mbo), elektriciens & elektromonteurs, ICT’ers, hooggekwalificeerd economisch-administratief personeel, callcentermedewerkers en vrachtwagenchauffeurs.

Kansen voor werkloze 50-plussers
UWV werkt samen met werkgevers en gemeente om werkzoekenden te begeleiden naar werk. Bijvoorbeeld met werving en selectie voor scholing en met evenementen waar werkgevers en kandidaten elkaar ontmoeten. Het Sectorinstituut Transport en Logistiek schoolt zij-instromers om tot vrachtwagenchauffeur. De sector werkt daarbij samen met UWV en gemeenten. Landelijk zijn 2.600 zij-instromers aan de slag gegaan op basis van het sectorplan. Een voorbeeld van een evenement is de Kitchen Match van UWV in Gouda waar 50-plus werkzoekenden werkgevers ontmoeten aan de dinertafel.