Burgerbelangen heeft Verkiezingsprogramma gepresenteerd

09-01-2018 Bodegraven-Reeuwijk - John Kempeneers, de lijsttrekker van Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk, heeft afgelopen zaterdag  het definitieve verkiezingsprogramma 2018–2022 in ontvangst genomen. Burgerbelangen is de lokale partij van Bodegraven-Reeuwijk die opkomt voor het lokale belang van iedere inwoner en die open staat voor goede ideeën en burgerinitiatieven.

John Kempeneers: “De titel ‘Met mensen, voor mensen’ vat mooi samen hoe Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk haar rol in de gemeente ziet. We werken samen met en vooral in het belang van onze inwoners.”

Voor de kandidaatraadsleden van Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk gaat de campagne voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen nu echt van start. Op www.BB-R.nl vindt u het volledige verkiezingsprogramma en vanaf 10 januari de volledige kieslijst.

Programmapunten

Voor: Een samenleving waarin iedereen mee telt, mee doet en er bij hoort. Burgerbelangen zorgt voor mensen die gebaat zijn bij een steuntje in de rug. We zorgen ook goed voor onze ouderen, zeker voor diegenen die eenzaam zijn. De Huizen van alles zijn belangrijk. De dorps- en wijkteams spelen een belangrijke rol net als mantelzorgers en vrijwilligers.

Voor: Burgerinitiatieven van inwoners uit alle dorpen. Alle besluitvorming vindt in samenspraak met direct betrokken en belanghebbenden plaats. We kijken naar nieuwe vormen van participatie en stimuleren goede communicatie over zaken die voor inwoners belangrijk zijn.

Voor: Een bruisende lokale economie. Ondernemers uit het MKB en uit de middenstand verdienen onze steun. Ondernemersvrijheid is een groot goed. De winkels moeten goed bereikbaar zijn met voldoende parkeergelegenheid. Ook voor het vitaal houden van het winkelbestand zetten wij ons in.

Voor: Een breed aanbod van woningen voor iedereen in alle dorpen. Zo mogelijk met nieuwe woonvormen. Voor jong en oud en voor iedereen financieel haalbaar.  Onder andere door het handhaven van de starterslening voor jongeren. Nieuwbouw vindt bij voorkeur plaats door inbreiding.

Voor: Een goed beheer van de groene en waterrijke dorpen en voor bescherming van onze prachtige natuur. Waar mogelijk in combinatie met recreatief gebruik.

Voor: Een realistische routekaart naar een klimaat neutrale gemeente. Doen wat noodzakelijk is; innovatief en kosten-efficiënt. Afvalscheiding is belangrijk om te voldoen aan een duurzame samenleving. Ook hierbij volgen we de nieuwste technieken met belangstelling en discussiëren actief mee.

Voor: Een goede en veilige verkeerssituatie voor alle dorpen en alle verkeersdeelnemers, een goede bereikbaarheid en verbetering van het openbaar vervoer.