Slechte gesteldheid weg langs Lange Linschoten

09-01-2018 Oudewater - In verband met de slechte gesteldheid van de weg langs de Lange Linschoten in Oudewater heeft de gemeente diverse maatregelen getroffen. Zo is de maximumsnelheid verlaagd van 60 naar 30 km per uur. Er zijn 450 bomen verwijderd. Op de meest kwetsbare weggedeelten heeft de gemeente reflecterende palen laten zetten. Daarnaast geldt er tot 11 februari een vaarverbod op de Lange Linschoten.

De gemeente heeft voor eigen rekening besloten direct opdracht te geven om de slechte oeverdelen te verbeteren. Dat gebeurt door middel van het aanbrengen van klei in de gaten die zich in het talud bevinden. Om dat werk goed uit te kunnen voeren, moet er ook een twaalftal steigers verwijderd worden. Dat gebeurt in overleg met de eigenaren. De herstelwerkzaamheden duren tot ongeveer half februari.